Read more

Tačka na nevolje prijepoljskog pravosuđa

Rešenjem Ministarstva pravde o imenovanju stalnih sudskih prevodilaca za bosanski jezik krajem jula ove godine,prestale su i nevolje u kojima se prijepoljsko pravosuđe našlo zbog … „greške u sistemu“! Od kada su imenovani tumači nema novih zahteva za prevođenjem, a predmeti kod kojih je bio zastoj, su već aktivirani ili se aktiviraju, kaže Mileta Bezarević, […]