Read more

Ponovo smanjen broj radnika u prijepoljskoj FAP Livnici

Prijepoljska „Livnica“ ušla je u 2016. sa znatno manjim brojem radnika od onog u prethodnoj godini. Od 111 zaposlenih, poslednjeg radnog dana prošle godine, 27 raskinulo je radni odnos i kao tehnološki višak upisalo se u evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni su preduzeće napustili dobrovoljno, na osnovu programa za rešavanje viška zaposlenih, koji je […]