Traže se izvođači za postavljanje plutajuće brane za prikupljanje otpada na reci Lim

Prijepolje – Opština Prijepolje obajvila je javni poziv za postavljanje plutajuće brane za hvatanje otpada na reci Lim. Reč je o realizaciji projekta zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na reci Lim u 2021. godini, a procenjenja vrednost nabavke je 15,83 miliona dinara bez PDV-a.

Na reci Lim uskoro plutajuće barijere za prikupljanje otpada, foto: A.Rovčanin

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, neophodno je da svi elementi budu izrađeni od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika. Rečna pregrada mora imati u sebi izrađenu prevodnicu za plovne objekte min 4,5m širine i dubine gaza min 1 m izrađenu takođe od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika. Prevodnica mora biti konstruisana tako da ne dozvoljava prelaz plutajućeg ambalažnog otpada.


Dizajnom rečna pregrada ne sme narušavati rečni ekosistem, floru i faunu u skladu sa svim važećim domaćim i međunarodnim ekološkim standardima i zakonima, a mora biti mobilna sa mogućnošću demontaže u roku od 4 sata.
Lokacija na kojoj će biti postavljena se nalazi nizvodno oko 50 metara niz reku Lim u odnosu na ušće reke Zebuđe u Lim.
Rok za podnošenje ponuda je 21. jun 2021. godine.

Ekapija i PP Media