U Amzićima vrelo poteklo uzbrdo

Vodovod u selu Azići pušten je u probni rad, a planinsku vodu sa vrela kod Druloviće vodenice dobiće više od 70 potrošača . Za radove koji će koštati preko sedam miliona dinara, Opština Nova Varoš i Direkcija za izgradnju izdvojili su ukupno pet miliona dok su ostalo prikupili korisnici.
Izdašnost vrela kod Drulovića vodenice na levoj obali Zlatarskog jezera je preko 200 litara u minuti, a voda će se čak dva puta prepumpavati kako bi savladala visinsku razliku od 240 metara. Pored meštana i vikendaša na Solilima na obodu sela, vodu će dobiti i tridesetak vikendica na Kurtića livadama na suprotnoj obali jezera.
– Radovi se privede kraju, a odlukom meštana seoskim vodovodom upravljaće Komunalno preduzeće. Vrelo će pojačati stari seoski vodovod sa Čestih vrela koji je izgrađen pre tri decenije. Zbog slabe izdašnosti i često prekomerne potrošnje stari vodovod često nema dovoljno vode za piće i pojenje stada pa smo veći deo godine kuburili sa suvim slavinama – kaže predsednik Mesne zajednice Amzići Vidojko Davidović.
Radovi u Amzićima su najobimniji radovi izvedeni ove godine na seoskim vodovodima u zlatarskom kraju. Sa oko pet miliona dinara Opština je pomogla i izgradnju seoskih vodovoda za 150 kuća u selu Vilovi i u zaseoku Drulovići na Zlataru.
Povodom Dana opštine, vodovod u Amzićima je u probni rad pustio predsednik opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović.
– Gde god se meštani dogovore i organizuju izlazimo u susret, jer voda je jedan od osnovnih uslova za normalan život i razvoj sela. Pomoćićemo i izgradnju vodovoda sa Lovče u Bukoviku i da voda za piće stigne do Jelića u Debelji, kao i izgradnju vodovda za Stevanetiće, Lukoviće i Zoriće u Božetićima. Mada puno košta, ne odustajemo ni od projekta da se voda sa Ćurčića vrela u Trudovu dovede do Nove Varoši, a u toku je rešavanja imovinskih odnosa – kaže predsednik Paunović.
PP Media