U četvrtak ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu

Nova Varoš – Lokalna poreska administracija opštine Nova Varoš obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14.avgust 2019. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu.

Treća rata poreza na imovinu dospeva na naplatu, foto: www.ppmedia.rs A.Rovčanin

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Porez na imovinu se plaća na nepokretnosti koje poreski obveznik posedujue na teritoriji opštine. Prihod od naplate poreza  sliva se u budžet opštine. Novac prikupljen na taj način, vraća se građanima kroz razvoj i ulaganje u komunalnu infrastrukturu ( izgradnju i održavanje puteva, vodovoda, kanalizacije), izgradnju gradskog trga, stadiona, sportskih terena, škola, vrtića i drugih objekata, što omogućava kvalitetnije uslove života i rada opštine, stoji u saopštenju novovaroške Opštinske uprave.

PP Media