U Novoj Varoši raspisan javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Nova Varoš – Opština Nova Varoš je dobila podršku Ministarstva rudarstva i energetike za sprovođenje programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u 2023.godini. 

Foto: A.Rovčanin

Opredeljeno je 10 miliona dinara za sufinansiranje mere zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice, zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju ( kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas, zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju ( kotao ili peć )efikasnijim kotlom na biomasu, ugradnja toplotnih pumpi, zamena postojeće ili ugradnja nove cene mreže, grejnih tela ili pratećeg pribora, ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centarlnu pripremu potrošne tople vode i ugradnju solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije.

Javni konkurs  za građane je objavljen 23.10.2023. na sajtu opštine www.novavaros.rs i traje najduže do 31.12.2023.godine. Кonkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Nova Varoš , www.novavaros.rs, ili na prijavnici opštine.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra i usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mere energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Nova Varoš.

PP Media