Privremena uprava u Prijepolju posle 28. oktobra, ko će sedeti u petočlanom organu?

Prijepolje – Tehnički mandat Dragu Popadiću i Opštinskom veću u Prijepolju, ističe 28. oktobra, kada se navršava 30 dana od podnošenja ostavke predsednika opštine, nakon čega bi opštinski parlament trebalo da bude raspušten i da Vlada Srbije uvede privremenu upravu.

Foto: A.Rovčanin

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave donosi Vlada, na predlog Ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Na lokalnim izborima u Prijepolju održanim 2020. godine najviše odbornika osvojjila je koalicija „Aleksandar Vučić – Ivica Dačić – Za našu decu“  16, a potom sledi lista, „Zajedno za Prijepolje – Rasim Ljajić“  sa 11 mandata. Prema nezvaničnim saznanjima upravo predstavnici ove dve poličke grupacije činiće budući privremeni organ u gradu na Limu, i to naprednjaci će imati dva predstavnika, koliko i SDP, dok će jednog člana dati socijalisti. Sve ostale političke stranke imaju daleko manje odbornika u Skupštini opštine Prijepolje, pa nije očekivati da dobiju nekog člana u budućem privremenom organu.

Predsednik Skupštine Srbije raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave.  Prema Zakonu, izbori za odbornike moraju da se održe 45 do 60 dana od dana raspisivanja.

Do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana.

Privremeni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje Vlada Srbije, koja donosi posebno rešenje o imenovanju predsednika i članova privremenog organa, vodeći pritom računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave.

PP Media