U Novoj Varoši u toku podela subvencija za veštačko osemenjavanje krava

Nova Varoš – Opština Nova Varoš pozvala je zainteresovane stočare da konkurišu za subvenciju za veštačko osemenjavanje krava jer još uvek nisu utrošena sva sredstva opredeljena za ovu namenu. Iznos subvencije je 1.000 dinara po jednom osemenjenom grlu, a od dva miliona dinara opredeljenih u agrarnom budžetu, do sada je podeljno 1, 5 miliona.

Po grlu hiljadu dinara subvencije, foto: A.Rovčanin

Кako je saopšteno, mera će se sprovoditi sve do utroška sredstva a mogu konkurisati samo registrovana poljoprivredna gazdinstva. Poljoprivrednici zainteresovani za korišćenje ove subvencije treba da dostave fotokopije lične karte nosioca gazdinstva i kartice namenskog računa, kao i potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2021. godinu, koju izdaje Uprava za trezor, i potvrdu iz Veterinarske stanice o stočnom fondu. Pored ovoga potrebno je dostaviti i potvrdu o izvršenom osemenjavanju grla i uverenje iz Lokalne poreske administracije o izmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva.

Potrebna dokumentacija se predaje u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Nova Varoš (kancelarija br.307), svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Mera subvencionisanja veštačkog osemenjavanja krava obnovljena je pre nekoliko godina kako bi se poboljšao rasni sastav. Na planinskim pašnjacima novovaroškog kraja pase više od 9.000 grla goveda, od čega je oko 6.000 muznih krava.

PP Media