U Srbiji 10 odsto parova ima problem sa sterilitetom

Jedan od načina da se taj problem reši je medicinski potpomognuta oplodnja , a o trošku države parovi u Srbiji imaju pravo na tri pokušaja vantelesne oplodnje, a pomerena je i starosna granica za žene sa 38 na 42 godine života.
Širom Evrope obeležava se Evropska nedelja (ne)plodnosti, a ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović kaže da 10 odsto parova u reproduktivnom periodu u Srbiji ima problem sa sterilitetom.
Jedan od načina da se taj problem reši je medicinski potpomognuta oplodnja , a o trošku države parovi u Srbiji imaju pravo na tri pokušaja vantelesne oplodnje, a pomerena je i starosna granica za žene sa 38 na 42 godine života. Ministarka Dejanović kaže da je važno da parovi uđu u procedure ispitivanja razloga steriliteta i da „struka može dati veliki doprinos da se problem ublaži i da neki parovi na taj način ostvare roditeljsku ulogu“.

„Mnoge jedinice lokalne samouprave su se uključile i same snose troškove vantelesne oplodnje neka za dva, neka za još jedan pokušaj vantelesne oplodnje“, pojasnila je Dejanović.

Ona je dodala da nekada postoje i i psihološki razlozi zbog kojih jedan par ne može da ima decu i tada je potrebno uključiti i psihološki, savetodavni rad.
Ciljna stopa nataliteta po ženi u Evropi bi trebalo da bude 2,1, ali istraživanja pokazuju da je prosek 1,58, a u pojedinim zemljama poput Italije i Grčke i do 1,4.

U Srbiji nije bolja od evropskog proseka – u našoj zemlji žene u proseku imaju po 1,5 dete, dok svaki treći par nema dece.
Izvor: večernje novosti