Uređena “Jovanova bašta” u Novoj Varoši

Nova Varoš – „Unapređenje života građana opštine Nova Varoš uređenjem Jovanove bašte“ je naziv projekta koji su partnerski realizovali  Ministartvo zaštite životne sredine, Кancelarija za mlade,  udruženje „SMART“ i opština Nova Varoš. Resorno Ministartvo je podržalo rad udruženja na zaštiti životne sredine  i opredelilo 600 hiljada dinara za aktivnosti na uređenju zapuštenih gradskih džepova, promovisanjem značaja uređenja i očuvanja javnih zelenih površina, dok je lokalna smaouprava učestvovala sa pola miliona dinara.

Jovanova bašta dobila lepši izgled, foto: www.ppmedia.rs A.Rovčanin

Jovanova bašta je plato iznad zgrade Biblioteke „ Jovan Tomić“ gde se nekada nalazio stari MUP. Do ovog leta, taj prostor je predstavljao opasnost za prolaznike i školsku decu. Кao autore idejnog rešenja projekta „Jovanova bašta“ Opštinska uprava je angažovala asistenate Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta: Anu Zorić, Aleksandru Đorđević, Jovanu Bugarski, Jelenu Bastu i Miloša Кostića. Budući da je Ana Zorić rođena u Novoj Varoši, odluka tima bila je da projekat pokloni gradu, kao odraz profesionalne odgovornosti i želje za doprinos razvoju kvaliteta mesta iz kojih potičemo. 

Arhitekte su prostor projektovale za javnu namenu, kao letnju pozornicu. Prenamena u otvoreni javni prostor objašnjava se kroz njegovu važnost za odvijanje svakodnevnog života građana, ostvarujući benefite u okviru kvaliteta života, doprinosa osećaju građanske kohezije, socijalne i kulturne interakcije, podrške ekonomskom razvoju, povećanja sigurnosti, zdravlja i blagostanja, mobilnosti i sveukupnog kvaliteta životne sredine. Referišući na stručna istraživanja, autori ističu da su otvoreni javni prostori ključni poligoni stvaranja osećaja zajednice, samim tim građanskog identiteta i urbane kulture.

foto: www.ppmedia.rs

Osnovna ideja projekta bazira se na prostorno-programskoj relaciji kulturno-obrazovnih ustanova (Biblioteke i Osnovne škole), u želji da interpretira dopunu funkcija ovih ustanova kroz odgovarajuće aktivnosti slobodnog vremena (čitanje, igra, okupljanje, teatar na otvorenom..). Stoga kontekst zatečenog terena u velikom nagibu nadomak stepeništa navodi oblikovanje amfiteatra na otvorenom, sa elementima koji sa jedne strane nagoveštavaju način korišćenja i vezu sa fizičkim kontekstom (platoi, stepenice, tribine, podzidi, zelenilo), a sa druge strane simboličku i programsku vezu sa kulturnim kontekstom lokaliteta (scena i auditorijum na otvorenom koji referišu na korišćenje u svrhu recitacija, književnih večeri, koncerata, predstava, izložbi..). Originalni projekat predviđa i detalje poput utisnutih književnih citata u pločnike i zidove letnje scene, ili pak grafite i crteže književnika, u cilju da nagovesti duh mesta i nepravedno zapostavljenu kulturnu potku novovaroškog kraja. Simulacija obrastanja u vegetaciju naglašava ideju „Jovanove bašte“ i ističe prirodnost mesta stvarajući vizuelnu i zvučnu barijeru otvorenog javnog protora smešenog unutar stambenog tkiva.

Projekat je u prvoj fazi izvođenja prilagođen postojećim finansijskim mogućnostima, sa idejom da se u nardnim fazama izvede što približnije originalnom projektu. 250m2prostora je uređeno košenjem, odnošenjem šuta i otpada, ravnjanjem i nasipanjem humusom. Centralni deo platoa je nasut tamponom uz postavku betonske kružne pozornice. Prostor je oplemenilo zelenilo gd e je posađeno preko 20 različitih biljnih vrsta – od cvetnica, niskorastućih ukrasnih žbunova do Pančićeve omorike i zimzelenog rastinja.

Prostor će najviše koristiti  školska deca koja su u ovom projektu dala doprinos kroz radionice o značaju zaštite životne sredine. Zahvaljujući njihovim sloganima, na proleće 2020.godine КZM će postaviti poruke u Jovanovoj bašti. Učenici i predmetni nastavnici  OŠ „Živko Ljujući“ su dali nemerljiv značaj realizaciji projekta.

U narednoj godini planiraju se dalji radovi na uređenju stepeništa sa muralima i donjeg dela platoa.

PP Media