Vlada Srbije poklonila još jedan sanitet novovaroškom Domu zdravlja

Nova Varoš – Vlada Srbije obezbedila je još jedno sanitetsko vozilo sa pratećom opremom za potrebe Doma zdravlja u Novoj Varoši.

Foto: Varoške novine

-Reč je o novom, savremeno opremljenom sanitetu za zbrinjavanje pacijenata u hitnim slučajevima. Dodatna prednost ovog vozila je u tome što je tehnički opremljen sa dvoje nosila odnosno može da se koristi za istovremeno zbrinjavanje dva ‘ležeća’ pacijenta, što do sada nismo imali, a nedostajalo nam je – pojašnjava dr Branko Popović, direktor Doma zdravlja.

On dodaje da je novi sanitet poveren internoj Službi hitne pomoći i puno će značiti u slučajevima urgentnih intervencija, što je važan segment u generalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva na teritoriji opštine Nova Varoš.

Vozilo, inače, ima i svu drugu neophodnu opremu za rad urgentnih ekipa i hitno zbrinjavanje pacijenata, među kojima su EKG aparat, defibrilator, monitor, kiseonik…

-Vozni park Doma zdravlja trenutno raspolaže sa četiri kompletno opremljena saniteta, a na jesen očekujemo još jedno vozilo ovog tipa, koje će nam biti dodeljeno u okviru redovne tehničke pomoći Ministarstva zdravlja. To će optimalno zadovoljiti potrebe i olakšati veliki broj transporta ka Užicu i drugim većim zdravstvenim centrima – kaže dr Popović.

Vozni park ovdašnje zdravstvene ustanove je, inače, jedan od opremljenih u regionu. Tokom poslednje decenije nabavljeno je ukupno 13 vozila. Osim četiri sanitetska, Dom zdravlja raspolaže i sa četiri terenska vozila, dva specijalizovana za prevoz pacijenata na dijalizi, kao i tri automobila namenjena za negu i pomoć i terenski rad po seoskim mesnim zajednicama.

-Beležimo pozitivan trend da vozni park svake godine zanovimo bar jednim novim vozilom, a sve zahvaljujući resornom Ministarstvu i donacijama lokalne samouprave i očekujemo da će tako biti i u narednom periodu – dodaje dr Popović.

PP Media i Varoške novine