Za mere aktivne politike zapošljavanja osam miliona dinara

Za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u opštini Priboj, za 2018. godinu izdvojeno je 8 miliona dinara. Tako je definisano Sporazumom o uređivanju međusobnih prava i obaveza, koji je potpisan između Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Priboj 29. maja ove godine.

Opština Priboj će sa Nacionalnom službom za zapošljavanje učestvovati u sufinansiranju i realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, od čega će Opština Priboj i NSZ izdvojiti po 4.000.000,00 dinara za finansiranje ovih mera.

Sredstva će se, kako je definisano Sporazumom, koristiti za finansiranje Programa javnih radova u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara i za finansiranje subvencija za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Rapisivanje javnih poziva i konkursa za ove programe i mere predviđeno je za mesec jul.
PP Media