Za prvih 10 meseci zaposleno oko 220.000 sa evidencije NZS

U prvih 10 meseci ove godine, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje uspelo je da se zaposli više od 220.000 lica, što je za šest odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Oko 30 do 40 odsto njih zaposlilo se zahvaljujući posredovanju NSZ.

Direktor NSZ Zoran Martinović kaže da se najveći broj njih i dalje zapošljava na određeno vreme, ali primetno je da raste procenat i onih koji se zapošljavaju na neodređeno vreme.

Oko 50 odsto nezaposlenih sa evidencije dobilo je posao na određeno vreme, a oko 20 odsto na neodređeno.

Ostali su angažovani kroz različite oblike rada van radnog odnosa.

„To je takođe pozitivno, jer oni i na taj način ostvaruju prihode i uplaćuju se za njih doprinosi i porezi van radnog odnosa. I ta vrsta radnog angažovanja takođe može biti korisna“, kaže direktor NSZ.

On je Tanjugu rekao da postoje pokazatelji da je došlo do pozitivnije slike na tržistu rada i da je primetno da se od marta ove godine broj lica na evidenciji smanjivao.

Trenutna stopa nezaposlenosti je 15,2 odsto i ona je niža u odnosu na prvi kvartal godine.

Trenutno je u zemlji 686.000 nezaposlenih, a već nekoliko meseci ta cifra je ispod 700.000, što je najmanji broj počev od 2000. godine, objasnio je direktor NSZ.

„Može se očekivati da će tokom zimskih meseci broj nezaposlenih neznatno rasti, ali to nije ništa neuobičajeno imajući u vidu da se završava veliki broj sezonskih poslova. Potom će opet od februara taj broj početi da se smanjuje, jer ponovo kreću sezonski radovi“, kaže Martinović.

On je istakao da će za mere aktivne politike i programe zapošljavanja u idućoj godine biće opredeljen približno isti iznos sredstava kao i ove godine.

Martinović kaže da se očekuje da će u tome pomoći i lokalne samouprave što će biti od velikoj značaja u cilju daljeg smanjienja nezaposlenosti.

Akcionim planom za zapošljavanje predviđeno je 2, 8 milijardi dinara za programe zapošljavanja i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

Kako kaže, iduće godine u fokusu biće teže zapošljive kategorije-osim invalida i deca bez roditeljskog starenja, mlađa od 30 godina, deca palih boraca, ali i žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima…

Kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Martinović je rekao da je ove godine zabeležen veći procenat utrošenih sredstava imajući u vidu da je u ranijim godinama bilo malo interesovanja poslodavaca pa su sredstva za te namene vraćana u budžet.

Kako kaže, nada se da će i iduće godine zahvaljujući podršci NSZ poslodavci u većem broju zapošljavati osobe sa invaliditetom, kako ne bi plaćali kaznene penale.

„Još uvek ima poslodavaca koji nisu dovoljno informisani. Moramo raditi na tome da ta sredstva poslodavci iskoriste jer ovo su bespovratna sredstva i jedina obaveza poslodavaca je da poštuju ugovorene obaveze i nemaju obavezu vraćanja novca“, istakao je Martinović.

Takođe, na raspolaganju u 2017. biće i posebni programi za viškove zaposlenih kojih na evidenciji NSZ ima oko 53.000.
Izvor: tanjug