Zavičaj u objektivu

Nova Varoš – Beležeći kako kopni selo, fotoreporter Rade Prelić je nizao i đerdan lepote Zlatara, Veljušnice, klisure Uvca. Na izložbi fotografija „Predeo slikan ljubavlju“ Rada Prelića, u utorak uveče u Domu kulture, posetioci su se najduže zadržavali pred ramovima sa motivima kojih više nema u autorovom zavičaju. Zahvaljujući magičnom oku fotoaparata, koje je beležilo trenutke i zaustavljalo vreme – zapisi čuvaju miris vremena i drže vezu sa precima.

Fotografije čuvaju miris vremena – sa izložbe u Domu kulture foto: D.Gagričić

Uzgred i u trci sa vremenom, fotoreporter Tanjuga je pri dolasku u rodne Miševiće, ovekovečio poslednje brazde oračke mobe i kosače sa kovanicama na ramenima. U objektivu je lik malo zabrinute starice, prelje – da li će pre jesenje ladnoće unucima postali čarape bjelače?

Vijanje žita na guvnu u selu Radijevići, foto: Rade Prelić

Na guvnu je zatekao poslednjeg starca zlatarskih pobrća dok vije žito, a sunačani dan i vetrić mu krepe i snagu i dušu, pa će klonuti u san vrele noći.Beležeći kako kopni selo, svedoči i da se među starinskim poslovima i znaimanjima rabadžiluk najduže zadržao.

Prelić se u rodnom kraju provlačio ispod duge, krišom motrio kako se u bojama jeseni kupaju trešnje, jasike i brezaci, kolomlatio brdima sačekujući da prilegnu jutarnje magle. U nebeskom plavetilu lovio je jedrenje orlova ili ih sačekivao u sletanju na uvačke okapčine.U đerdan lepote nizao je čari Vodne Poljane i divljinu Veljušnice, idilične kutke zaseoka i utrina…

Izložba pred posetiocima dve nedelje, foto: D.Gagričić

U nastajanju fotografija (koje su odštampane na platnu) značajna je vremenska distanca, za neke od posetilaca su setan pogled na zavičaj, a u delu izložbe je na uštrd galerije likova ustupak pravio urbanim celinama i panoramama svakodnevnice.

Neke od ovih fotografija bile su u ponudi servisa Tanjuga ili su krasile stranice listova kao ilustracija izveštaja i vesti. Druge su, pak, izmicale oku nervoznih urednika što su žurili da sklope stranice novina, ali su kao melem na ranu privijane na stranice hronika, monografija i drugih publikacija.

Lepota jeseni i jutarnje magle iz klisure Uvac

Izložba, na kojoj su govorili autor, te Vojin Vučićević, predsednik Upravnog odbora HO „Stara Raška“ i Radosav Vasiljević, predsednik Opštine Nova Varoš, otvorena je povodom 107-godišnjice oslobođenja Starog Vlaha od Turaka i biće pred posetiocima dve nedelje.

Zlatarinfo D.Gagričić