Prijepoljskoj publici prestavljena knjiga „Mušovići na bedemu – jadiđar“

Prijepolje – U prijepoljskom Domu kulture prestavljena je knjiga “Mušovići na bedemu – jadiđar”, pisca Emira Mušovića. Epske pesme ali i ljubav prema istoriji su podstakle autora, da više istražuje svoje korene i da ih dokumentima potkrepi. Tako je i nastao prvenac „Mušovići na bedemu – jadiđar“, knjiga koja govori o poreklu i kretanju ugledne porodice Mušović i njihovom odseljavanju sa prostora Nikšića i Кolašina.

Autor je među korice stavio 15 epskih pesama u kojima se spominje neko od kapetana iz bratstva Mušovića. Takođe u u knjizi su satkani novinski članaci i prepiske Mušovića sa crnogorskim poglavarima.

Sam naziv, “Mušovići na bedemu – jadiđar”, je simboličan i priča o realnom i imaginarnom bedemu, koji treba poštovati kao granicu ali i rušiti ako postoji kao barijera među ljudima, naveo je recezent knjige magistar Sait Šabotić.

– Кoliko je porodica Mušovića bila znamenita govori poezija, i to ona koja dolazi kako sa crnogorske, tako i sa bošnjačke strane. Ova poezija je izučavana i na Harvardu – tvrdi Šabotić.

Odavno promocija neke knjige u Prijepolju nije izazvala veću pažnju ljubitelja pisane reči, nego što je to bio slučaj u subotu kada je javnosti prestavljen prvenac „Mušovići na bedemu – jadiđar“.

– Specifičnosti knjige su što ona donosi jedno čudno čojstvo i junaštvo sa obe strane prilikom opsade Nikšića. Mogu istaći momenat da su Mušovići ostali u Nikšiću dve godine posle osvajanja. Prva kuća koju je posetio kralj Nikola bio je han Arslan-bega Mušovića, a kasnije svoje imanje su prodali kralju – kaže autor Emir Mušović.

Na promociji, pored recezenta i autora su govorili Veselin Кonjević i književni stvaralac Ulvija Mušović.

PP Media