Završena adaptacija i rekonstrukcija grejne mreže u Stomatološkoj ambulanti

Nakon što su prošle godine od strane resornog ministarstva odobrena sredstva za finansiranje adaptacije i rekonstrukcije grejne mreže u Stomatološkoj ambulanti, ista je uspešno i završena, čime je rešen dugogodišnji problem grejanja ovog objekta.

Ukupna vrednost radova je 658.908.00 din sa PDV, a izvodila ih je firma „ENERGOSTATUS“ doo iz Beograda, koja je izabrana na tenderu. Radi se o najstarijem objektu u kome se pružaju zdravstvene usluge, a koji je sagrađen 50-tih godina prošlog veka. Godine 1989. je izvršena rekonstrukcija objekta i postavljena grejna mreža na daljinsko grejanje preko kotlarnice osnovne škole koja se nalazi u blizini. Međutim, kotlarnica nije imala dovoljne kapacitete za ovaj vid grejanja, tako da je ambulanta 1994.god isključena sa sistema. Od tada grejanje prostorija je vršeno preko TA peći, a čekaonica putem kalorifera. Ovakav način grejanja nije pogodan ni sa stanovišta zaposlenih ni pacijenata, a ne opravdava ni energetsku efikasnost.

Rekonstrukcija grejne mreže sa sopstvenim kotlom za električno grejanje će poboljšati uslove za rad i pružanje primarne zdravstvene zaštite, koja će biti kvalitetnija, jer će poboljšati ambijent rada zaposlenih koji pružaju usluge građanima i boravak građana u Domu zdravlja. Početkom grejne sezone izvršene su potrebne probe, nakon čega je postrojenje pušteno u rad, tako da su sada stvoreni uslovi za prijatniji boravak pacijenata i rad medicinskog osoblja.
PP Media