Završena izgradnja odvodnog kanala u Pribojskoj banji

U četvrtak su završeni radovi na izgradnji odvodnog kanala u Pribojskoj banji, koji je predat na upotrebu, nakon što su ih obišli i predstavnici Kancelarije za javna ulaganja Vlade Republike Srbije, koja je finansirala radove.

Sredstva su lokalnoj samoupravi odobrena od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, a vrednost radova iznosila je 2.313.997,00 din bez PDV-a. Radi se o odvodnom kanalu na putu ka Gračanici, čija je dužina 390 m.

Za izvođača radova na izgradnji kanala, najpovoljniji ponuđači su bile firme GR Rovčanin-inžinjering Prijepolje i HBSS Prijepolje, koje su na tenderu učestvovale sa zajedničkom ponudom.

Odvodni kanal u Pribojskoj banji

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima trenutno finansira više projekta na teritoriji opštine Priboj, ukupne vrednosti oko 30 miliona dinara, izgradnju dva mosta prema Sjeverinu, uključujući i projekat izgradnje odvodnog kanala na Banji i vodovod u Goduši, koji su privedeni kraju. U toku su i javne nabavke za projekat potpune rekonstrukcije Mašinsko-elektrotehničke škole i OŠ „Desanka Maksimović“, ukupne vrednosti oko 407 miliona dinara, kao i za projekat radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u ulicama Danila Jaukovića, Rifata Burdževića i Ive Lole Ribara, ukupne vrednosti 9,3 miliona dinara.
PP Media