Zbog izgradnje RHE Bistrica izmestiće se dva državna puta

Prijepolje/Priboj/Nova Varoš – Elektroprivreda Srbije (EPS) raspisala je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za izmeštanje delova trasa državnih puteva br. 191 i 194 i saobraćajnih priključaka na njima za potrebe izgradnje RHE Bistrica i aktuelizacije Studije opravdanosti izgradnje RHE Bistrica.

Ilustracija, foto: A.Rovčanin

Predmet projektnog zadatka je izrada tehnička dokumentacija za izradu devijacije dela trase državnog puta IIA reda broj 191 na deonici Bistrica-Priboj u zoni planiranih objekata RHE Bistrica, tehnička dokumentacija za izradu devijacije dela trase državnog puta IIA reda broj 194 na deonici Kokin Brod-Rutoši-Pribojska Banja u zoni planiranih objekata RHE Bistrica, kao i tehnička dokumentacija za izradu saobraćajnih priključaka pristupno-servisnih saobraćajnica objekata RHE Bistrica na navedene državne puteve.

Deo projektnog zadatka su i elaborat o uticaju tehničkih rešenja devijacija i saobraćajnih priključaka na državnim putevima IIA reda broj 191 i 194 na objekte RHE Bistrica, aktuelizovana Studija opravdanosti izgradnje RHE Bistrica, kao i geodetski radovi za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izmeštanje dela trase ovih državnih puteva i saobraćajnih priključaka pristupno-servisnih saobraćajnica objekata RHE Bistrica na te državne puteve.

Projektni zadatak podrazumeva i geološke istražne radove za potrebe izrade idejnih projekata za izmeštanje delova trasa navedenih državnih puteva i saobraćajnih priključaka pristupno-servisnih saobraćajnica objekata RHE Bistrica na ove državne puteve.

Projektant je obavezan da prepozna i analizira i sva postojeća čvorišta i ukrštaje sa mrežom lokalnih kategorisanih i nekategorisanih saobraćajnica, atarskih i pristupnih saobraćajnica i u saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava, urbanistima i investitorom razreši iste rukovodeći se preporukama – navodi se između ostalog u dokumentaciji.

Sistemom RHE Bistrica, kako se pojašnjava, predviđeno je naizmenično zahvatanje i ispuštanje vode iz buduće akumulacije Klak, koja će se formirati pregrađivanjem reke Uvac, i postojeće akumulacije Potpeć, koja je formirana izgradnjom brane Potpeć na Limu. U turbinskom režimu rada, voda se zahvata iz gornje akumulacije Klak, a zatim se kroz derivaciju dovodi do hidroelektrane i ispušta u donju akumulaciju Potpeć, proizvodeći električnu energiju. U pumpnom režimu je suprotna situacija: voda iz donje akumulacije Potpeć se zahvata i, koristeći električnu energiju, pumpama potiskuje kroz iste mašine i dovode i upušta u gornju akumulaciju Klak. Buduća brana Klak je planirana kao poslednja u nizu uvačkih brana.

Donja akumulacija Potpeć na reci Lim je postojeća akumulacija, formirana izgradnjom brane Potpeć. Voda iz akumulacije Potpeć se koristi za proivodnju električne enrgije na HE Potpeć, koja je pribranskog tipa, i derivacione HE Bistrica, koja koristi vode iz Radoinjskog jezera na Uvcu za proizvodnju električne energiuje.

Buduća akumulacija Klak sa kotom normalnog uspora na 810 mnm i postojeća akumulacija Potpeć sa kotom normalnog uspora na 435,6 mnm omogućiće bruto visinsku razliku budućeg sistema RHE Bistrica od 374,4 m. Dovod vode između dve akumulacije se sastoji od tunelskog dela i cevovoda, ukupne dužine oko 8,6 km. Instalisani protok u turbinskom režimu rada iznosi 216 m3/s, dok u pumpnom iznosi 168 m3/s.

Izvor: Ekapija