Zbog niskog nivoa uvačkih jezera neizvestan mrest šarana

Nova Varoš – Mada su suša i turbine za dvadesetak metara oborile kotu i jezera u kanjonu Uvca kod Nove Varoši izgledaju sablasno, nema opasnosti za biljni i životinjski svet. Nadležni kažu da nije ugrožen ni mrest ribe, osim možda šarana koji ikru obično polaže u plićacima sa bujnom vegetacijom.

Nizak vodostaj ugrožava mrest šarana, foto: A.Rovčanin

Zbog mresta na vodama u celoj Srbiji od 15. aprila na snazi je lovostaj na veći broj ribljih vrsta. U novovaroškom kraju mrest po tradiciji kasni zbog nepovoljnih klimatskih uslova. U „Rezervatu Uvac“ kažu da na Uvačkom, Zlatarskom i Radoinjskom jezeru mrest bele ribe obično počinje u prvoj polovini maja kada otopli i traje desetak dana tokom kojih je riba najranjivija. Smuđ je već odradio svoje i nakon 30. aprila može da se loviti, dok je na klena, skobalja, ploticu, mrenu, šarana i soma lovostaj do 31. maja, a na snazi je i stalna zabrana lova na mladicu.

-Šipovik, Puljci i drugi plići zalivi i uvale u kojima se šaran po traciji mresti, odavno su presušili, pa ukoliko se narednih dana značajno ne popravi hidrološka situacija njegov mrest je pod znakom pitanja. Međutim, koliko ove godine mrest i ne uspe, šaran neće biti ugrožen. Кako se radi o veoma ‘plodnoj’ ribi, bitno je da uspe bar jedan mrest u tri godine, a kod nas su prethodna dva bila uspešna. Šaran se ovde odomaćio i poslednjih godina pecani su primerci teški i preko 20 kilograma- kaže Novak Pejović, upravnik Ribarskog područija u Rezervatu „Uvac“.

U „Limskim HE“ kažu da redovno prate stanje akumulacija i da se izveštaji dostavljaju inspekcijama i ministarstvu. Ovde podsećaju da su tri jezera u kanjonu Uvca formirana zbog proizvodnje struje i da njihov nivo osim od dotoka dosta zavisi i od trenutnih potreba Srbije za električnom energijom.

-Trenutni nivo akumulacija ne utiče negativno na biljni i životinjski svet, kao ni na eroziju zemljišta. Stručne službe ‘Limskih HE’ redovno obilaze i snimaju stanje akumulacija, ispituje se kvalitet vode, a sve u skladu sa vodnom dozvolom. Izveštaji se redovno dostavljaju vodnoj inspekciji, ministarstvu i Javnom vodoprivrednom preduzeću ‘Srbijavode’- kaže Predrag Šaponjić, direktor „Limskih HE“ koje su deo „Drinsko-Limskih hidroelektrana“.

Trenutna kota Zlatarskog jezera, najvećeg od tri jezera u kanjonu Uvca, nalazi se na oko 20, a Uvačkog na 25 metara iznad minimalne radne kote propisane vodnom dozvolom. Nivo poslednjih dana lagano raste, ali se značajniji porast očekuje tek sa prolećnim kišama i topljenjem snega koga još uvek ima na planinama u slivnom području Uvca i njenih pritoka.

-Merenja su pokazala da je ovog proleća najnepovoljnija hidrološka situacija u poslednjih deset godina. Кroz sliv reke Uvac do akumulacije sada stiže tri puta manje vode nego prošle godine u istom periodu, pa je i proizvodnja struje u prvom kvartalu za trideset odsto manja– kaže Šaponjić.

Varoške novine i PP Media