Zlatar dobija balon halu

Turističko-sportski centar „Zlatar“ iz Nove Varoši raspisao je tender za izgradnju balon hale na Zlataru.
Radovi na izgradnji Balon hale obuhvataju građevinske i zanatsko-građevinske radove, elektroinstalacije, vodovod i kanalizaciju i objekat unutar hale I faza, a izvode se u Turističkoj zoni Zlatara.
Rok za izvršenje radova je 30 kalendarskih radnih dana od dana uvođenja u posao.
Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena, a rok za podnošenje ponuda je 4. februar 2016. godine do 12 časova. Javno otvaranje ponuda održaće se istog dana u 12.30 časova.
Izvor:ekapija