Fap: Nastavak pregovora sa Vladom Srbije

Nakon nezadovoljstva jučerašnjim pregovorima u Vladi Srbije, radnici FAP-a najavili su jutros radikalizaciju protesta otpočinjanjem štrajka glađu. Intenzivnom komunikacijom lokalne samouprave sa Vladom i resornim ministarstvom predupređen je ovaj vid protesta i dogovoren momentalni nastavak pregovora u Vladi Srbije na iznalaženju modaliteta za opstanak FAP-a kao funkcionalne radne celine i nakon 31. Maja.
Osmi dan štrajka radnika Fapa doneo je novi preokret, kada su nakon jutrošnjih najava radikalizacije protesta, predsednik opštine Priboj Lazar Rvović , predstavnici štrajkačkog odbora i resornog Ministarstva uspeli da dogovore nastavak pregovora u Vladi Srbije koji je zakazan u 18:30 minuta, a na koji su predstavnici opštine i radnika krenuli odmah nakon završenog velikog Zbora koji se većinom glasova odlučio za nastavak pregovora.
Stavove radnika koji su bili ogorčeni jučerašnjim razgovorima i kolizijom u izjavama premijera i njegovih saradnika u Minstarstvu privrede predočio je Miroslav Mršević predsednik štrajkačkog odbora radnika Fapa, izrazivši nadu da će u večerašnjim pregovorima sa Minstrom Sertićem, šefom kabineta Ivicom Kojićem i predsednikom Nadzornog odbora, iznaći modaliteti kako bi Fap ostao funkcionalni deo u okviru Vojske Srbije, jer je to jedini način na koji bi se uspele zaobići striktne odredbe Sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji i zaključaka MMF-a koji domaća preduzeća u restrukturiranju, 31. Maja osuđuju na stečaj.
PP Media Goran Reković