6,5 miliona dinara za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima

Nova Varoš – Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević potpisao je ugovore sa 135 poljoprivrednih gazdinstava koja su predala zahteve za subvencije iz lokalnog agrarnog budžeta opštine Nova Varoš.

Nove subvencije za novovaroške poljoprivrednike, foto: A.Rovčanin

Za investicije u fizičku imovinu gazdinstava utrošeno je 5.555.000 dinara, dok je za ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti za nabavku kazana za proizvodnju voćnih rakija izdvojeno 945.000,00dinara.

– Pravo na korišćenje opštinskih subvencija imala su sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Nova Varoš, koja su u aktivnom statusu, koja su investiciju realizovala u toku 2020.godine i koja su izmirila obaveze prema lokalnoj poreskoj administraciji. Svi predati zahtevi su i odobreni. Ovogodišnji podsticaj iznosi do 50% nabavne vrednosti bez PDV. Maksimalni iznos sredstava po gazdinstvu je 100.000,00dinara – kazao je nakon potpisivanja ugovora prvi čovek opštine Radosav Vasiljević.

Jedno RPG je moglo da preda zahtev samo za 1 investiciju. Za nabavku grla prilodnih junica i krava podsticaj je iznosio 60.000,00dinara za maksimalno 1 grlo, dok je za nabavljeno grlo ovce/koze podsticaj iznosio 6.000,00dinara, za maksimalno 10 grla po zahtevu RPG. Od ove godine, uvedeno je rodno odgovorno budžetiranje, čime su podstaknute žene kao nosioci RPG. Za ove mere, procenat povraćaja je za 10% veći u slučaju mladih do 40 godina starosti i žena nosilaca RPG.

Struktura podržanih investicija subvencija sadrži 35 priplodnih krava, 150 ovaca i koza, 14 muzilica, 7 laktofriza, 20 kosilica, 16 sistema za navodnjavanje, oprema za 4 plastenika, 12 kazana, 1 mašina za vakumiranje bala, 1 rotokosačica, i ostale su sitnije investicije.

Foto: A.Rovčanin

Ukupna vrednost investicija je 15.300.000,00dinara. Poljoprivrednici su najviše uložili u nabavku stočnog fonda– 8.200.000,00dinara, a zatim u opremu za stočarsku proizvodnju oko 3.000.000, 00 dinara. Za opremu u biljnoj proizvodnji uložili su oko 2.800.000,00dinara, od čega je 1.800.000,00dinara za nabavku kazana.  Od ukupnog broja zahteva, 30% su zahtevi žena i mladih poljoprivrednika.

PP Media