Akcioni plan za bolji položaj osoba sa invaliditetom

Centar za samostalni žvot osoba sa invaliditetom Srbije započeo je projekat “Jačanje politickog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji”. Tim povodom opštinu Prijepolje posetila je predsednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović gde je razgovarala sa čelnim ljudima te opštine o mogućoj saradnji kroz koju bi lokalna samouprava pružila podršku u sprovođenju ovakvog projekta.
Cilj projekta jeste jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji, unapređenjem njihovog uticaja na zakonodavni okvir i izborni proces, kako bi se i unapredilo ostvarivanje njihovih ljudskih prava i društvena uključenost.
“Jedan od segmenata projekta jeste rad na nacionalnom nivou. U tom smislu ćemo raditi na senzibilizaciji poslanika u Narodnoj Skupštini kako bi se stvorila jedna vrsta lobi grupe za osobe sa invaliditetom, koja bi u kontinuitetu zajedno sa invalidskim pokretom radila na unapređenju propisa kako bi se poboljšao položaj u društvu osoba sa invaliditetom svih kategorija”, kazala je predsednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović.
Jedna od tema sastanka bila je i izrada akcionog plana o poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u opštini Prijepolje. Svake godine iz opštinskog budžeta značajna sredstva izdvajaju se za osobe sa invaliditetom, a prema rečima predsednika ove opštine ova praksa biće nastavljena i u narednom period.
“Razgovarali smo o tome da u narednoj budžetskoj godini preko ustanova, kao što su Turistička organizacija, Muzej i Dom kulture nađe prostora za programe u koje bi bile uključene osobe sa invaliditetom”, kazao je predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.
Memorandum o saradnji potpisan prošle godine u maju mesecu između Udruženja osoba sa razvojnim smetnjama “Jednakost” sa jedne i opštine Prijepolje sa druge strane u mnogome je unapredio saradnju i realizaciju ciljeva predviđenih memorandumom.
Projekat koji finansira Američka Agencija za međunarodni razvoj – USAID realizuje se u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije i Centrom za orijentaciju društva.
PP Media