Brendiranje i sertifikacija najbolji način u borbi protiv sive ekonomije

Nova Varoš – U okviru projekta “Dijalogom do original proizvoda” koji sprovode Original Srbija i Udruženje „Zlatarski Sir“ uz podršku Evropske unije, Beogradske otvorene škole i opštine Nova Varoš, u utorak je održana lokalna konferencija na kojoj je potpisan Memorandum o saradnji čiji je cilj pomoć u afirmaciji zlatarskog sira i udruženjima koja se time bave.

Foto: A.Rovčanin

Glavni cilj projekta “Dijalogom do original proizvoda” je stvaranje što boljeg partnerstva sa lokalnim samouprava iz kojih potiču ovi proizvodi.

– Jedan od najboljih primera je opština Nova Varoš koja je dala punu podršku proizvođačima zlatarskog sira, kako finansijsku tako i u procesu zaštite proizvoda, promocije a na kraju i sertifikacije – ističe Mirjana Milutinović iz Saveza Original Srbija.

Sertifikacija zlatarskog sira nosi sa sobom brojne benefite.

– Prave proizvođače zlatarskog sira izdvaja od onih koji nisu konkurentni, koji prodaju sir pod izgovorom da je zlatarski a uopšte to nije naročito ako se ima u vidu koliko je taj proizvod tražen na tržištu – kaže proizvođač zlatarskog sira i predsednica Udruženja Zlatarski sir Milanka Trtović i dodaje da je sam proces zaštite proizvoda dugotrajan ali i isplativ.

U cilju podsticanja afirmacije zlatarskog sira i pomoći udruženjima koje se time bave, potpisan je i Memorandum o saradnji. Kada su se pre desetak godina novovaroški proizvođači susreli sa problemom cene otkupa mleka i  prebukiranosti tržišta sa samim zlatarskim sirom, što je dovelo do bacanja sira u bescenje, tada je lokalna samouprava imala odlučujuću ulogu jer je  animirala lokalne proizvođače i prepoznala zlatarski sir kao brend i uključila se u veliki projekat zajedno sa Vladom Švajcarske  a to je Zaštita geografskog porekla i imena porekla Zlatarskog sira.

– Par proizvođača je od pre deset godina prepoznalo interes, i shvatilo da je zaštita porekla jedan od načina podizanja konkurentnosti proizvoda sa teritorije Nove Varoši. Oni su se uključili u svoja udruženja, tako da sada postoje dva udruženja zlatarskog sira, ali udruženje koje ima žensku inicijativu je daleko uspešnije, borbenije i požrtvovanije za svoje proizvode – kazala je pomoćnica predsednika opštine Nova Varoš Marijana Đokić.

Do sada je osam proizvođača iz Udruženja Zlatarski sir dobilo sertifikat za svoj proizvod. Iz udruženja se nadaju da će se i ostali proizvođači zainteresovati za ovaj postupak i uključiti u inicijativu za zaštitu geografskog porekla kako bi mali domaći proizvođači biti prepoznati na tržištu, postali znantno konkurentniji a uz garanciju kvaliteta samim tim dobro i naplatili svoj proizvod.

PP Media