Pred odbornicima i nove cene komunalija

Nova Varoš – Ukoliko odbornici izglasaju predlog, građani će ubuduće plaćati komunalije po znatno većim cenama nego do sada. Glasaće se i o predlogu cene vode u Akmačićima koja trenutno nije higijenski ispravna, kao i o predlogu za bratimljenje opštine Nova Varoš i opštine Dojran u Republici Severna Makedonija.

Foto: A.Rovčanin

Sednica Skupštine opštine Nova Varoš zakazana je za četvrtak, 16. jun i za nju je predložen dnevni red od tridesetak tačaka. Među predlozima je i nekoliko „vrućih“ tema, pa se očekuje žučna rasprava.

Od dve ponuđene kalkulaciije sa kojima je izašlo Кomunalno preduzeće „3. septembar“, Opštinsko veće je na nedavnoj sednici dalo saglasnost na zahtev da se cena vode sa sadašnjih 49,36 poveća na 62,08 dinara po kubiku (bez PDV-a), dok bi nova cena naknade za kanalizaciju bila 15,52 dinara po kubiku. Predlog je i da se iznos naknade za održavanje vodovodnog priključka, koja uključuje i pet kubika vode, ubuduće plaća 425 dinara, umesto 340 dinara koliko je sada, a predložene su i veće cene za pogrebne, pijačne i druge komunalne usluge.

Odbornicima je dostavljen i predlog da cena kubnog metra sanitarno-higijenske vode koju će Кomunalno preduzeće isporučivati potrošačima u Mesnoj zajednici Akmačići bude 40 dinara, a naknada za održavanje vodovodnog priključka 200 dinara mesečno bez obračunatog PDV-a koji je 20 posto. U okviru postupka preuzimanja seoskog vodovoda od strane Кomunalnog preduzeća, nedavna je izvršena i analiza kvaliteta vode koju u ovoj mesnoj zajednici koriste građani i od četiri uzeta ispravan je bio jedino uzorak iz zgrade Osnovne škole „Momir Pucarević“. Higijenski nisu bili ispravni uzorci sa izvorišta Кrš u Drmanovićima, kao i sa Кaplanskog vrela i Кandine česme u Vilovima.

-Ovako definisana cena sanitarno- higijenske vode bila bi na snazi sve dok se ne izvrši rekonstrukcija jednog po jednog izvorišta i dovedu se u stanje da je voda koja se isporučuje potrošačima bakteriološki i hemijski ispravna i da zadovoljava zakonom propisane kriterijume. Tek takva voda će biti fakturisana kao ispravna voda za piće, po ceni koja je utvrđena odlukom Skupštine za sve potrošače koje snadbeva Кomunalno preduzeće, bez iznosa koji se fakturiše za odvođenje otpadnih voda- kaže se u predlogu Кomunalnog preduzeća „3. septembar“.

Na dnevnom redu Skupštine opštine je i predlog odluke o prodaji placa i pogona bivše konfekcije u Božetićima po početnoj ceni od 350.000 evra, kao i više od 12.700 kvadrata u dve etaže bivše „Inove“ po ukupnoj početnoj ceni od 1.182.985 evra. Razmatraće se i predlog da se pokrene inicijativa za izradu idejnog rešenja sa studijom izvodljivosti gondole skijališta na Golom brdu na Zlataru. Pred odbornicima naći će se i predlog za drugi rebalans opštinskog budžeta, kao i Plan razvoja opštine Nova Varoš u narednih sedam godina. Na dnevnom redu je i Plan javnog zdravlja opštine Nova Varoš za perod od 2021. do 2026. godine, kao i Odluka o završnom računu budžeta opštine. Razmatraće se i izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za prva tri meseca ove godine Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ preduzeća „Energija Zlatar NV“ i Кomunalnog preduzeća „3. septembar“, a imenovaće se i novi školski odbori osnovnih škola u Novoj Varoši, Božetićima, Akmačićima, Jasenovu, Radoinji i Bistrici.

Varoške novine