Burna Javna rasprava o taksi prevozu u Priboju

Priboj – U Priboju je u sredu održana Javna rasprava o nacrtu Odluke o taksi prevozu kojoj su prisustvovali ovlašćeni predstavnici lokalne samouprave i dvadesetak pribojskih taksista, dok je izostalo učešće građana koji neretko iznose primedbe na taksi prevoz ali očigledno nisu zainteresovani da svojim konkretnim predlozima doprinesu da se poboljša ova oblast.

Foto: PP Media

Dvadesetak taksista i ovlašćeni predstavnici lokalne samouprave uglavnom pričali su u glas i prepirali se tokom najvećeg dela rasprave. I dok su predstavnici lokalne samouprave isticali da se rasprava održava u korist taksista i svih građana Priboja, taksisti su uporno isticali da je ovo samo jedan od novih načina na koji će biti prevareni.

A šta se predviđa nacrtom Odluke o taksi prevozu koja je u sredu bila tema Javne rasprave? Nova odluka o taksi prevozu, usaglašena sa izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, propisuje nešto strože uslove po pitanju obavljanja taksi delatnosti, pa tako oni koji tek nameravaju da budu taksisti moraće da imaju zvanje vozača motornog vozila IV ili V stepena i najmanje 5 godina iskustva u tom poslu! Sve ovo ne važi za one koji su kada je zakon stupio na snagu, a to je 6. novembar 2018. godine, već imali status taksi vozača. Ali, važi za sve one koji su to postali posle ovog datuma i koji tek nameravaju da budu taksisti.

Taksisti nisu imali zamerke na nove, uslove obavljanja taksi delatnosti, međutim, ono, što je, između ostalog, izazvalo burnu raspravu, jeste dozvoljeni broj taksista na teritoriji opštine koji se ne pominje u nacrtu Odluke o taksi prevozu. Kako je objasnio načelnik Opštinske uprave, Đorđe Dujović, broj taksi vozila na teritoriji lokalne samouprave je ograničen i određuje se na dva načina. Prvi način podrazumeva postojanje elaborata vezan za saobraćajne uslove koji opština Priboj nema a drugi, zakonski način putem kojeg će se odrediti broj taksi vozila na nivou Priboja,  jeste da se broj stanovnika opštine Priboj prema poslednjem popisu podeli sa brojem 600. Tom računicom, dobijen je broj 45, a ukoliko odbornici Skupštine opštine usvoje novu Odluku o taksi prevozu, Opštinsko veće će naknadnim aktom utvrditi dozvoljeni broj taksista. Uvidom u APR utvrđeno je da je trenutno u Priboju aktivno 38 taksista, što znači da je ostalo još sedam upražnjenih mesta.

Foto: PP Media

Ali ko će uprazniti tih 7 slobodnih mesta? Zavisi da li će se zainteresovana privredna društva ili preduzetnici naći na listi A ili B. Iako zainteresovana lica, ukoliko ispunjavaju opšte uslove, mogu podneti zahtev za najviše 5 vozila, prednost će imati oni koji traže odobrenje za jedno taksi vozilo i automatski će biti svrstani u listu A, bilo da su preduzetnici ili privredna društva. Pominjanje liste A i B se pribojskim taksistima nije dopalo, jer zbilja, te liste se pod tim nazivom ne pominju u nacrtu Odluke o taksi prevozu koja je istaknuta i na opštinskom sajtu.

S druge strane, predstavnici lokalne vlasti kažu da se ovim listama  nastoji sprečiti da neko privredno društvo u startu počne obavljati delatnost sa, npr, 5 vozila.

Nacrt Odluke o taksi prevozu, biće prosleđen Skupštini opštine na usvajanje. Da li je postignut  dogovor, neko novo rešenje, valjan predlog koji će razmotriti predstavnici opštinske vlasti? Na ovo pitanje i taksisti i ovlašćeni predstavnici lokalne vlasti nisu mogli dati konkretan odgovor.

Da li je nacrt nove Odluke o taksi prevozu u korist svih građana Priboja? Šta misle građani Priboja koji koriste usluge taksi prevoza? Mišljenje građana u sredu se nije čulo jer niko od njih nije ni učestvovao u raspravi, što potvrđuje dosadašnju praksu, da su građani nezainteresovani za Javne rasprave i to po pravilu sve dok im posledice određenih odluka, na koje su mogli uticati a nisu, ne pokucaju na vrata.  

PP Media