Država finansira uređenje staze na Zlataru

Nova Varoš – Zahvaljujući pomoći Ministarstva za zaštitu životne sredine, od 3,23 miliona dinara u Novoj Varoši će biti realizovan projekat „Uređenje staze na Zlataru“, na delu ispod terena za male sportova kod hotela „Panorama“. Nakon sanacije parcele kojom je prolazio stari put, ovde će na oko 3,47 hektara biti izgrađen svojevrsni eko park sa trim-stazom koja će upotpuniti turističku ponudu.

Staza kroz borovu šumu u srcu Zlatara, foto: A.Rovčanin

Zemljište je na ovom delu podložno vodnoj eroziji, odronima i pojavi klizišta, pa će kako bi se sprečila njegova dalja degradacija u u okviru projekta najpre biti sprovedene opsežne pedo – meliorativne mere. Кako kažu u lokalnoj samoupravi, to podrazumeva postavljanje zaštitnih mreža za obaloutvrde, prokopavanje kanala za procesanje bujičnih tokova, prokopavanje propusta za odvođenje viškova vode sa parcele, krčenje šiblja i zaostalih panjeva.

– Ogoleli delovi parcele biće zatravnjeni i pošumljeni, a staza obeležena putokazima. Na stazi će biti postavljeni i elemeniti za vežbanje kao što su panjevi, paralelni balvani, prepone, kose grede, razboj, vratilo. Takođe, biće postavljen i osvetljeni bilbord sa planom staze i planom prepreka. Ukupna vrednost projekta je 4,03 miliona dinara, od čega je 807 hiljada dinara učešće opštine – pojašnjava prvi čovek opštine Radosav Vasiljević.

Pored Nove Varoši, Ministarstvo zaštite životne sredine, odbrilo je novac za projekte očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa opštinama Prijepolje i Priboj. Projekti obuhvataju čišćenje i nivelaciju terena, zaštitu od erozije i klizišta, uređenje humusom i travom, pošumljavanje i izgradnju eko parkova.

-Do sada smo u ovom kraju sufinansirali projekte kojima je cilj smanjenje aerozagađenja, tako što smo menjali dotrajale kotlarnice, pošumljavali smo i tek ćemo pošumljavati od jeseni kad krene sezona. Zatvorili smo i sanirali nesanitarnu deponiju ‘Stanjevine’ kod Prijepolja, višedecenijski problem ovog kraja, a sada je na redu pribojska deponija, koju ćemo sanirati kad završimo izgradnju transfer stanice u Novoj Varoši- rekla je ministarka Irena Vujović, prilikom nedavne posete Prijepolju.

PP Media