Dveri: Prijepolje gubi pravo na organizovanje vozačkog ispita

Kao i prethodna, tako i sadašnja prijepoljska vlast nedovoljno ulaže u saobraćajni sistem i zato je to jedan od gorućih problema grada.

Odbornici Dveri su u više navrata na sednicama Skupštine ukazivali javnosti na ovaj problem. Pritom, pitamo se i da li građani znaju da se u budžet opštine Prijepolja godišnje sliva 30 odsto novca od naplaćenih saobraćajnih prekršaja, koji se mora po Zakonu o bezbednosti saobraćaja uložiti u projekte koji poboljšavaju bezbednost saobraćaja.

Podsećanja radi, za prijepoljsku opštinu bi se moglo reći: ni manje opštine, ni više naplaćenih kazni.

Postavlja se pitanje kakve koristi imaju sami građani Prijepolja, jer je ove godine budžetom opštine Prijepolje planirano da se 14 miliona dinara ovog naplaćenog novca vrati u prijepoljsku kasu.

Opšte je poznato da Savet za bezbednost saobraćaja u Prijepolju i ne postoji, ili ga ima samo fiktivno na papiru, koji bi inače mogao locirati probleme i sugerisati da se isti reše.

Kao jedan od razloga ovakvog stanja, leži u tome što ljudi iz vlasti, koji treba da vode računa o saobraćaju, ne uočavaju probleme, to ih ne interesuje i nemaju odgovarajuće političke i stručne kadrove koji bi se ovim problemom bavili.

Dveri napominju da ovde nema izgovora i obrazloženja da novac nedostaje, takođe izražavamo sumnju da opredeljeni novac umesto da se uloži u projekte koji poboljšavaju bezbednost saobraćaja, troši za sasvim druge namene,

Problemi se nagomilavaju iz godine u godinu, a broj vozača i motornih vozila se povećava, tako da je stanje u saobraćajnom sistemu sve teže.

Da je prošle i ove godine uloženo bar pola od ovih sredstava u projekte uređenja zona škola, poboljšanje geometrija raskrsnica, semaforizaciju, izradu kružnih tokova i slično, stanje bi bilo daleko bolje.

Kao posledica ovakvog neodgovornog ponašanja građani Prijepolja plaćaju cenu, jer u slučaju saobraćajnih nezgoda nastalu štetu na oba vozila plaća opština Prijepolje, i to zbog neodgovarajuće obeleženih saobraćajnica i zbog neispravne svetlosne signalizacije.

U užem i širem centru grada nedostaje od 30 do 50 saobraćajnih znakova. Ukoliko se isti ne postave do 1. jula 2017. godine, Prijepolje će izgubiti pravo na organizovanje praktičnog dela ispita za kandidate vozača svih kategorija, na osovu zapisnika unutrašnje kontrole uprave saobraćajne policije, koja je do pomenutog datuma dala rok da se ovi nedostaci otklone. (Navodi se mogu proveriti u saobraćajnoj policiji).

Prijepoljci će po svoj prilici, po onoj narodnoj “sa konja na magarca”, morati da polažu vozački ispit u Priboju ili u Novoj Varoši.

Podsećanja radi, do skora su kandidati za vozače iz Nove Varoši dolazili na obuku u Prijepolje.

Informativna služba OO Dveri u Prijepolju