Ekolozi kod Kumanice organizovali čišćenje korita reke Lim

Prijepolje – Kako čvrsti otpad predstavlja jedan od najvećih problema zagađenja reke Lim, u petak od Manastira Kumanica, Planinarsko-skijaški klub  “Kolovrat“ iz Prijepolja, u saradnji sa organizacijama civilnog društva iz zapadne Srbije, započeo je sa inicijativom čišćenja reke Lim od čvrstog otpada. 

Foto: PP Media

Pored količine otpada koje se svaki put pri visokom vodostaju zadržava na priobalju i drveću, između dva granična prelaza nalazi se i divlja deponija koju usled još uvek neuspostavljene regionalne sanitarne deponije na Severu Crne Gore, opština Bijelo Polje već decenijama koristi kao privremeno odlagalište otpada.

Foto: PP Media Prijepolje

– Ova deponija koja se nalazi na nekoliko stotina metara udaljenosti od Manastira Kumanice, usled zapunjenosti i veličine, konstantno izaziva klizište međudržavnog puta i preti da se uruši u reku Lim, a zagađenje reke koje stvaraju ocedne vode sa ove deponije, nas je podstaklo da na ovaj način skrenemo pažnju javnosti da je neophodno da se što pre reši ovaj gorući međudržavni problem – naveli su organizatori akcije.

PP Media