Fondacija Divac podržala sedam projekata mladih

„Fondacija Ana i Vlade Divac“ podržala je sedam omladinskih projekata formalnih i neformalnih grupa mladih od 15 do 30 godina. Projekti imaju za cilj poboljšanje života mladih u oblastima sporta, zdravlja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma. Za ovu namenu ukupno je izdvojeno 357 hiljada dinara bespovratnih sredstava.

Kako bi uključili mlade u proces lokalnog razvoja i unapredili njihove živote, pre svih mladih u ruralnom delu opštine Fondacija Ana i Vlade Divac podržala je sedam projekata formlanih i neformalnih grupa kroz dodelu bespovratnih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi. Pojedinačni iznosi odobrenih sredstava kreću se od 25 do 75 hiljada dinara.

– „Mladi sa Ravana“ i mi smo konkurisali za koš i kante za otpatke. Dobili smo 75 000 dinara za ovaj projekat, u kom se zapravo radi u obnovi i unapređenju već postojećeg terena. Naredni put ćemo konkurisati za uređenje fudbalskog terena – ističe ispred neformalne grupe “Mladi sa Ravana” Dina Kukuljac.

DOF podržao sedam projekata mladih, foto: www.ppmedia.rs

Od ove godine Fondacija ima novi koncept dodele sredstava pa su u pet gradova određeni Divac omladinski centri u Prijepolju je taj posao poveren nevladinoj organizaciji Nova vizija.

– Pristiglo je 12 prijava od neformalnih grupa, a mi smo odabrali sedam predloga projekata, koji su podržani sa ukupno 357 000 dinara – kaže predsednik NVO Nova vizija Mirsad Duran i dodaje da bi odobreni projekti trebalo da budu realizovani do 31. marta 2018.

Za razliku od prethodnih godina kada je Lokalna samouprava iz svog budžeta izdvajaznačajan deo novca za podršku projektima Divac omladinskog fonda ove godine ta podška je izostala.
PP Media