Raspisan tender sa sanaciju mosta u Šarampovu

Opština Prijepolje raspisala je tender za sanaciju drumsko-pešačkog kamenog mosta preko reke Lim u ovom gradu. Građevinski radovi trebalo bi da budu završeni do maja naredne godine.

Most je oštećen u vreme katastrofalnih poplava u decembru 2010. Dug je 132,8 metara, a na njemu se nalaze dve saobraćajne trake od po 3 m, te dve pešačke staze od po 1,75 m.

Glavnim projektom sanacije, između ostalog, predviđeno je vertikalno izdizanje mostovske konstrukcije sa postojećih stubova, privremeno izmeštanje postojećih komunalnih instalacija, vršenje sanacionih radova i potom vraćanje u prvobitni položaj, uz saniranje kolovoznih i trotoarskih površina na njemu, odnosno saniranje pešačke ograde.

Rok za izvođenje građevinskih radova, koji su predmet javne nabavke, ne može biti duži od 150 kalendarskih dana od uvođenja u posao, navedeno je u dokumentaciji.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 53.316.952 dinara, bez PDV, a krajnji rok za podnošenje ponuda je 22. decembar.
PP Media