Ističe drugi zastoj na otplatu kredita

Drugi zastoj u otplati obaveza prema bankama ističe u sredu, 30. septembra. Banke će u narednim danima klijentima koji su prihvatili moratorijum dostaviti novi plan otplate, putem pošte ili mejlom, a klijenti će imati 7 dana da se o ponuđenom planu izjasne, saopštilo je Udruženje banaka Srbije.

Gužve ispred banaka, foto: A.Rovčanin

Savetujemo klijentima da s pažnjom pročitaju dopis svoje banke i odaberu opciju koja im najviše odgovara, kaže Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. 

Prva mogućnost je da prihvate plan otplate koji ponudi banka, u kome je rok otplate produžen za dužinu trajanja moratorijuma, a kamate iz moratorijuma raspoređene na preostalo vreme otplate kredita. 

Druga mogućnost, ako im to finansijska situacija dozvoljava, jeste da odjednom plate zaostale rate sa kamatom i nastave otplatu prema dosadašnjem planu.

Treća mogućnost je da plate samo kamatu, a da rok otplate kredita produže za broj rata za koje je važio moratorijum. 

Drugi moratorijum prihvatilo je 82% građana i 69% preduzeća. Ukupna vrednost zaustavljenih obaveza iznosi skoro milijardu evra.

Od izbijanja krize zbog pandemije Covid-19 banke su se na različite načine uključile da omoguće stanovništvu i preduzećima da lakše savladaju posledice. 

Prvi moratorijum proglašen je u martu i bio je vredan oko 2 milijarde evra, drugi krajem jula (vrednost skoro milijardu evra), dok je garantna šema za kreditiranje preduzeća bila vredna oko 2 milijarde evra.

Nova ekonomija