Izgradnja vrtića u Bostanima teče predviđenom dinamikom

Prijepolje – Predstavnici opštine Prijepolje obišli su radove na izgradnji vrtića u Bostanima. Projekat finansira Ministarstvo prosvete a radovi su povereni firmi Jadran doo Beograd.

Foto: PP Media Prijepolje

Nakon gotovo 40 godina, opština Prijepolje će dobiti novi vrtić. Izgradnja objekta, pored OŠ “Sveti Sava” u Bostanima, koji opština Prijepolje realizuje uz saradnju sa Ministarstvom prosvete a uz podršku Svetske banke, počela je krajem februara ove godine. 

Prema rečima izvođača radova, do sada je urađena  temeljna ploča sa obodnim zidovima i nultom pločom kao i sve stubove i zidove konstrukcije.

-Trenutno vršimo pripreme za montažu oplate međuspratne armirano-betonske konstrukcije. Objekat predškolske ustanove je projekat kao sklop deset celina za decu uzrasne dobi od tri do pet i po godina. Prizemlje je zamišljeno kao sklop pet grupa za decu mlađe dobi, a sprat za decu starije uzrasne dobi. Sve te celine su orijentisane prema centralnom holu koji se nalazi i na spratu i u prizemlju koji je direktno povezan sa spoljašnjim sadržajima koji će se nalaziti van objekta – pojašnjava Žarko Ćirković, menadžer projekta iz preduzeća “Jadran doo” Beograd.

Žarko Ćirković, menadžer projekta iz preduzeća “Jadran doo” Beograd, foto: PP Media Prijepolje

Kako bi se uverili da radovi teku planiranom dinamikom, gradilište su, zajedno sa direktorkom PU “Miša Cvijović” obišli i predstavnici lokalne samouprave u Prijepolju.

-Redovno pratimo dinamiku izvođenja radova na izgradnji novog vrtića jer je to značajno za sve nas. Kada dobijate jedan ovakav objekat posle više od tri decenije, mora da se vodi računa da li sve teče u skladu sa predviđenim planom i programom. Radovi napreduju tako da se nadamo da će biti realizovani u skladu sa ugovorom i u roku, a to je sedam meseci – ističe Drago Popadić, predsednik opštine Prijepolje.

Drago Popadić, predsednik opštine Prijepolje, foto: PP Media Prijepolje

-Ovo je jedna velika i značajna investicija, kako za opštinu, predškolsku ustanovu tako i za roditelje jer sa njom rešavamo dugogodišnji problem vezan i za proširenje kapaciteta i za liste čekanja.  Planirano je da novi objekat primi 200 mališana od jaslenog do predškolskog uzrasta- navodi Violeta Tošić, direktorka PU “Miša Cvijović”.

Violeta Tošić, direktorka PU “Miša Cvijović“, foto: PP Media Prijepolje

Trenutno je oko 120 dece na listi čekanja a u toku je Konkurs za upis za 2024\25 godinu.

PP Media