Izložen na uvid deo jednistvenog biračkog spiska za područje opštine Prijepolje

Na osnovu člana 14.stav 1.i čl 15 I čl.21.Zakona o jedinstvenom biračkom spisku(„Službeni glasnik RS“,broj 104/2009 i 99/2011),i tač.8. Upustva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnikRS“,broj 15/12),88/18,67/20,40/21,90/21i16/22 a povodom Odluke o raspisivanju izbora za Narodne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije(,,Sl.glasnik RS,,95/2023 od 01.11.2023 god.)za 17.12.2023 god., Opštinska uprava opštine Prijepolje IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČКOG SPISКA ZA PODRUČJE OPŠTINE PRIJEPOLJE.

Ilustracija

Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Prijepolje izložen je u sedištu Opštinske uprave Prijepolje ul. trg Bradstva i jedinstva br. 1. Кancelarija br.7
Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere dali je građanin upisan u birački spisak I dali su upisani podaci tačni.
Zahtev za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Prijepolje mogu podneti opštinskoj upravi u vremenu od 07 časova do 15 časova svakog radnog dana i uneradne dane (subotom) od 07 časova do 15 časova najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 01.12.2023 go.u 24 časa
-Od dana proglašenja izborne liste,pravo na uvid ima i podnosilac izborne liste i lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju građani uz podnošenje potrebnih dokaza.
Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne Skupštine do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak daće na predstojećim parlamentarnim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Prijepolje.
U istom roku birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Srbije da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim parlamentarnim izborima za narodne poslanike glasati u Inostranstvu.Nakon zaključenja biračkog spiska,pa sve do 72 časa pre dana izbora,za sve promene u biračkom spisku nadležno je Ministarstvo državne uprave lokalne samouprave.
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršitii elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.biračkispisak.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

POZIVAJU SE GRAĐANI DA BLAGOVREMENO IZVRŠE UVID U BIRAČКI SPISAК.

PP Media