Jelena Leković imenovana za predsednika Opštinske izborne komisije u Novoj Varoši

Nova Varoš – U Novoj Varoši je održana vanredna sednica lokalnog parlamenta na kojoj je usvojeno rešenje o imenovanju predsednika, sekretara i članova Opštinske izborne komisije i njihovih zamenika. Za predsednika Opštinske izborne komisije imenovana je Jelena Leković, diplomirana pravnica.

Jelena Leković predsednica Opštinske izborne komisije u Novoj Varoši, foto: A.Rovčanin

Novi Zakon o lokalnim izborima koji je stupio na snagu 8. februara ove godine, koji predviđa da opštine koje imaju do 50.000 birača upisanih u Jedinstveni birački spisak u sastavu Opštinske izborne komisije mogu imati predsednika, 6 članova,  zamenika predsednika i 6 zamenika članova. Obzirom da je Opštinska izborna komisija u Novoj Varoši do sada imala 13 članova i 13 zamenika, sazvana je sednica skupštine po hitnom postupku kako bi se imenovala nova komisija u skladu sa važećim propisima.

Foto: PP Media

Tako su u stalni sastav Izborne komisije opštine Nova Varoš imenovani članovi i njihovi zamenici na predlog odborničkih grupa ,,Aleksandar Vučić -Za našu decu”, Novi ljudi za Novu Varoš, ,,Za bolju Novu Varoš- Nikola Jelić”, ,,Dimitrije Paunović –Opstanak –Zato što možemo bolje”, SPS-a, Zdrave Srbije i Srpske narodne partije – Dušan Matović a srazmerno njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju odbornika koji pripadaju odborničkim grupama.

Na mesto predsednika Opštinske izborne komisije imenovana je Jelena Leković, a za njenu zamenicu Ana Mandić, diplomirane pravnice iz Nove Varoši.

Na predlog predsednika Skupštine opštine Nova Varoš dr Branka Popovića, za sekretara izborne komisije imenovana je Danijela Popadić a za njenog zamenika Sarija Strojil.

PP Media