Ko je Jasmin Hodžić kandidat za narodnog poslanika ispred SDPS

Priboj/Beograd/Novi Pazar/Prijepolje – Mladi doktorant FPN-a i jedan od najperspektivnijih Bošnjačkih političara, nakon uspešnog obavljanja niza značajnih funkcija u opštini Priboj i poslova pomoćnika ministra u MTTT, kandidovan je na visokom 87. mestu za izbor Narodnih poslanika na listi „Aleksandar Vučić- Zajedno možemo sve“.

Jasmin Hodžić kandidat za narodnog poslanika ispred SDPS, foto: PP Media

Jasmin Hodžić (39) osnovnu školu i Gimnaziju pohađa u rodnom Priboju, nakon čega 2003. upisuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na kom uspešno zavšava osnovne studije – smer Međunarodni odnosi  sa Diplomskim radom „Nacija i nacionalizam“ koji je odbranio 2009.godine. Tokom  studiranja pokazuje  talente na polju komunikacija, javnog nastupa i aktivizma koje usavršava kroz više  završenih kurseva i studijskih škola fondacija (Friedrich Naumann Stiftung i Nacional Democratic Institute), a svoju svestranost dodatno iskazuje  i  posebnim  darom  za pevanje od čega finasira svoje školovanje, dodatne edukacije i humanitarni rad.  Nakon završenih osnovnih studija upisuje Master, koji uspešno završava 2017. godine  sa Master radom pod nazivom „Političko predstavljanje nacionalnih manjina u Srbiji 1990-2015“ . Tokom svog akademsko-naučnog angažovanja od 2017. do sada, Hodžić je  objavio i više naučnih radova i  članaka iz oblasti manjiskih politika.

Uvek isticani lokal patriotizam potvrđuje povratkom u rodni grad nakon završenih studija, gde otpočinje privatni biznis, zasniva porodicu i angažuje se multidisciplinarno od javne politike, preko preduzetništva do humanitarnog rada i razvoja zamrlog kulturno-zabavnog života Priboja. 2014.godine sa početkom rada u Gimnaziji Priboj gde predaje set društvenih predmeta, Hodžić odlučuje da prestane sa uspešnom pevačkom solo karijerom i učešćem u radu KUD FAP Priboj, smatrajući to nespojivim sa akademskim i političkim angažmanom kome u budućnosti daje prioritet.

Porodica stub uspeha – Jasmin sa suprugom Berinom i decom, foto: PP Media

Kao mlad i obrazovan  političar,  ubrzano postaje nezaobilazan činilac u javnom i političkom životu Priboja i daje značajan doprinos  u svim procesima revitalizacije grada. Kao odbornik od 2012. do 2016.godine biva proglašen za  najaktivnijeg odbornika u lokalnom parlamentu.  Od 2016.godine do danas Hodžić je uspešno obavljao poslove: Pomoćnika predsednika opštine za LER; Koordinator rada Industrijske zone Priboj; Glavni pregovarač sa investitorima;  Predsednik saveta za zapošljavanje opštine Priboj;  Predsednik komisije za izradu strateških dokumenata opštine Priboj; Rukovodilac Kancelarije za LER; Predstavnik opštine Priboj u NALED-u a od 24.decembra 2020. imenovan je na dužnost pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije – Sektor za trgovinu, usluge i političku konkurenciju.

VIDEO – https://youtu.be/qQigjb5_Y08

Hodžić je član Predsedništva SDPS-a i koordinator stranke za ovaj deo Srbije. Oženjen je Berinom i otac je troje dece Šejle, Kenana i Lejle.

Svoj razvoj i usavršavanje Jasmin Hodžić nastavlja i dalje na Doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka-Univerzitet u Beogradu (smer- politikologija),  na kom  trenutno piše doktorsku disertaciju pod nazivom „Društvene i  političke podele i rascepi Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori-uporedna analiza“.

PP Media