Koalicija SLOŽNO ZA PRIJEPOLjE osuđuje mahanje Turskim zastavama

Koalicija SLOŽNO ZA PRIJEPOLjE-Demoktatska stranka Srbije-Srpska radikalna stranka-Zajedno za Srbiju osuđuje ponašanje pojedinih bošnjačkih stranaka i izbornih lista, koje u izbornoj kampanji ina skupovima svojih pristalica, suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije, ističu samo nacionalne i verske simbole bošnjačke nacionalne manjine, bez obeležja države Srbije.
Posebni je nezakonito i nedopustivo korišćenje simbola stranih država, kao što su to juče u Prijepolju radili aktivisti SDA sa zastavama Republike Turske.
Koalicija Složno za Prijepolje još jednom apeluje na sve učesnike izbora u Prijepolju da vode fer i korektnu kampanju, u skaldu sa zakonima Republike Srbije i javnim moralom, i da svijim ponašanjem ne uzrokuju nezadovoljstvo, zabrinutost ili strah bolo koga građanina ili društvene grupe.
Od nadležnih državnih organa zahtevamo da u svakom trenutku, u izbornoj kampanji, ali pre i posle nje, obezbede primenu Ustava i zakona Republike Srbije na celoj njenoj teritiriji, kaže se u saopštenju ove koalicije.
PP Media