Read more

Koalicija SLOŽNO ZA PRIJEPOLjE osuđuje mahanje Turskim zastavama

Koalicija SLOŽNO ZA PRIJEPOLjE-Demoktatska stranka Srbije-Srpska radikalna stranka-Zajedno za Srbiju osuđuje ponašanje pojedinih bošnjačkih stranaka i izbornih lista, koje u izbornoj kampanji ina skupovima svojih pristalica, suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije, ističu samo nacionalne i verske simbole bošnjačke nacionalne manjine, bez obeležja države Srbije. Posebni je nezakonito i nedopustivo korišćenje simbola stranih država, kao […]

Read more

Prijepolje: Koalicija „Složno za Prijepolje“ poziva na fer kampanju

Izborna lista Složno za Prijepolje – Demokratska stranka srbija – Srpska radikalna stranka – Zajedno za Srbiju poziva sve aktere izborne kampanje u Prijepolju na zakonito, fer, dostojanstveno i pristojno ponašanje. Složno za Prijepolje apeluje na sve izborne liste, njihove nosioce i istaknute članove da u kampanji promovišu rezultate svoga rada, programe i ideje koje […]