Medijska udruženja osudila govor mržnje i diskreditaciju REM-a

Četiri medijska udruženja (Udruženje medija i medijskih radnika UMMR, Društvo novinara Vojvodine DNV, Udruženje profesionalnih novinara Srbije PROUNS, Društvo novinara Niša DNN,) osuđuje krajnje neprimeren pritisak na REM i protiv je bilo koje političke grupacije koja koristeći pritiske pokušava da ukine ili nametne svoje kandidate za nacionalne frekvencije.

Ilustracija

Pritisci za ukidanje frekvencija na ovakav način su udar na slobodu javne reči, informisanja i medija.

Moraju da se poštuju jasna pravila i zakon koji uređuje ovu oblast.

Ne mogu se na ulici deliti frekvencije već jasno utvrđenim pravilima i zakonom.

Osuđujemo politički progon i kvalifikacije kojima se želi diskreditovati nezavisno regulatorno telo REM i njihov rad. Smatramo da zajedno sa njima treba rešavati probleme koje nameće vreme.

Podržavamo dijalog i razgovor na sve teme koje se odnose na medijski prostor i kako ga očistiti od govora mržnje, uvredljivih, diskriminišućih i drugih neprikladnih sadržaja.

Smatramo da je pravi trenutak da se najbolja rešenja do kojih možemo doći na javnim raspravama koja slede, ugrade u novi nacrt zakona.

Politka ne može uređivati medijski prostor jer je on od javnog značaja.

– Društvo novinara Vojvodine DNV

– Udruženje medija i medijskih radnika – UMMR

– Udruženje profesionalnih novinara Srbije – PROUNS

– Društvo novinara Niša – DNN

PP Media