Na ušću dve reke kod Priboja država finansira izgradnju “Eko parka”

Priboj – Ministarstvo zaštite životne sredine, kroz nekoliko projekata, prošle godine u opštinu Priboj, uložilo je preko 55 miliona dinara. Neke investicije su potpuno završene, dok će se neke nastaviti i u ovoj godini. Tako se na ušću Uvca u Lim, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, gradi “Eko park” na površini od čak dva hektra, vredan 25 miliona dinara.

Lokacija budućeg Eko parka, foto: PP Media

Krajem prošle godine, prostor na kome će nići “Eko park” je očišćen od žbunja i kultivisan, proširen je i prilazni put koji vodi od magistrale i graničnog prelaza Uvac do buduće “eko oaze”, u dužini od oko pola kilometra. Direktor JP za uređenje gređevinskog zemljišta i razvoj Priboj Zdravko Pešut najavljuje u ovoj godini, nastavak radova i izgradnju fudbalskog terena sa veštačkom travom, postavljanje mobilijara i druge sadržaje.

– Uradiće se obaloutvrda dužine 150 metara, da više ne bi bilo plavljenja. Prostor će se nasuti još najamnje pola metra u vis, da bi se onemogućio prodor podzemnih voda, a od sadržaja planirano je postavljanje 20 pečurki za odmor, dečji mobilijar, fudbalski teren sa veštačkom travom, teren za košarku, parking za posetioce i pozornica na samom ušću Uvca u Lim, gde bi se mogli izvoditi kulturni i zabavni sadržaji – kaže Pešut.

Do budućeg “Eko parka” na ušću Uvca u Lim, može se stići i stazom zdravlja, koja kreće iz starog dela Priboja, pored koje je prošle jeseni zasađeno 670 višegodišnjih dekorativnih sadnica breze, lipe, graba i jasena. Projekat uređenja eko parka vredan je 25 miliona dinara, najveći deo novca obezbedila je država preko Ministarstvo zaštite životne sredine, dok je manji deo pao na teret lokalne samouprave.

Ministarstvo zaštite životne sredine, pored pomenutih projekata, finansiralo je lane uklanjanje divljih deponija u gradskom i prigradskom delu Priboja. Potom, probijanje pristupnog puta i postavljanje lančanice na Limu, uzvodno od brane HE Potpeć, čime će se prikupljati plutajući otpad i štititi, sve atraktivnija, destinacija Potpećkog jezera sa novizgrađenim Ribarskim naseljem.

PP Media