Nastavljeni radovi na putu Sjeverin – Strmac

Priboj – Ovih dana nastavljeni su radovi na asfaltiranju puta Sjeverin – Strmac, u dužini od tri kilometra. Investitor je “Putevi Srbije”, posao izvode neimari firme “Putevi Užice”, radovi bi trebalo da budu gotovi za petnaestak dana.

Nastavljeni asfalterski radovi na deonici puta Sjeverin – Strmac

Radovi na ovoj deonici započeti su prošle godine,početkom novembra, kada je sa JP Putevi Srbije potpisan ugovor o asfaltiranju 10,2 kilometra ovog puta. Zbog vremenskih prilika, a potom i zbog pandemije korona virusa, radovi su bili prolongirani i nastavljeni tek ovih dana.

Deonica puta u zahvatu kreće od kraja dosadašnjeg asfalta, u Ahmetovini, pa do mosta za selo Zabrđe, dokle je nekada dolazio i atutobus. Prošle godine najvećim delom proširena je trasa, uređene su škarpe i prokopani kanali. Lokalna samouprava uradila je pre toga pet cevnih propusta i dva betonska mosta preko Javorske reke, koji su bili usko grlo na ovom putu i preduslov za dalje asfaltiranje putnog pravca.

Trasa puta Sjeverin – Strmac duga je 18 kilometara i ovaj put je žila kucavica ovog kraja. Ljudi se ovde bave malinarstvom, pa se ovim drumom godišnje otpremi i preko 200 tona maline, velika je eksloatacija drveta sa ovog područja, godišnje se preveze i do15 hiljada kubika drvne mase. Predeli kao iz bajke, idealni su i za razvoj planinskog i seoskog turizma.

PP Media