Nova Varoš: Kamata za poljoprivredne kredite o trošku opštine

Nova Varoš – Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020.godinu, opštinska komisija u Novoj Varoši je sprovela proceduru izbora najpovoljnije ponude za subvencionisanje kratkoročnih kredita registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Foto: www.ppmedia.rs A.Rovčanin

Jedini kriterijum ocenjivanja pristiglih ponuda je bila najniža efektivna kamatna stopa. Najpovoljniju ponudu dostavila je Banca Intesa (EКS 7,44%). Sa predstavnicima izabrane banke, predsednik opštine Radosav Vasiljević je potpisao Sporazum o saradnji na realizaciji kreditne podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Кorisnici kredita su aktivna RPG sa teritorije opštine Nova Varoš. Iznos kredita se kreće od 120.000 do 500.000 dinara. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Rok otplate je do 12 meseci. Ugovorima između RPG i banke uređuju se instrumenti obezbeđenja i drugi odnosi, shodno politici banke. Ugovori moraju biti potpisani najkasnije do 30.11.2020.godine. Opština snosi troškove kamate.

– 2018.godine – U okviru tadašnjeg agrarnog budžeta, realizovano je 48 poljoprivrednih kredita čija je ukupna vrednost iznosila oko 16 miliona dinara. Opština je subvencionisala kamatu u potpunosti sa iznosom od 900.000,00 dinara,  EКS 7,90%. 2019.godine .  U okviru tadašnjeg agrarnog budžeta, realizovano je 37 poljoprivrednih kredita čija je ukupna vrednost iznosila oko 11 miliona dinara. Opština je subvencionisala kamatu u potpunosti sa iznosom od 700.000,00 dinara u kamatnu stopu od 7,44%. – kazao je predsednik opštine Radosav Vasiljević.

Poljoprivrednici su prethodnih godina najviše koristili subvencije za nabavku stoke, sistema za navodnjavanje, priključnih mašina i opreme za preradu mleka i voća.

PP Media