Nova Varoš: Opština nagrađuje najbolje studente

Opština Nova Varoš raspisala je Javni poziv za dodelu nagrada najuspešnijim studentima, povodom dana Opštine 01. novembar 2016. godine.
Kriterijumi za dodelu nagrada za najuspešnije studente su:
– da su redovni studenti osnovnih akademskih studija i diplomskih akademskih studija – master;
– da imaju prosečnu ocenu studiranja iznad 9,5;
– da nemaju više od 26 godina;
– da imaju prebivalište na teritoriji opštine Nova Varoš
Javni poziv je otvoren od 07. do 21. oktobra 2016. godine, a više informacija može se pronaći na opštinskom sajtu.
PP Media