Novi kontejneri i kante za odlaganje komunalnog otpada

Priboj je među 34 lokalne samouprave u Srbiji, koje su dobile nove sudove za odlaganje komunalnog otpada. Ugovor povodom toga, 30.jula je potpisan u Priboju, od strane državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine, Aleksandra Dujanovića i zamenika predsednika opštine Priboj, Saše Vasilića.

U pitanju je 120 eko kontejnera od 1,1 kubika zapremine i 130 kanti od 240 litara, koje će doprineti da grad bude i čistiji i uređeniji, a lokalnom JKP “Usluga” omogućiti da izvrši zamenu starih i dotrajalih posuda za odlaganje otpada ili da ih postavi i na novim lokacijama.

„I ova oprema je konkretna podrška i rezultat dobre saradnje opštine Priboj i resornog ministarstva, kome se zahvaljujem na velikoj podršci u rešavanju nagomilanih komunalnih problema u Limskoj dolini.“, rekao je narodni poslanik Krsto Janjušević.

On je takođe rekao da je ovo samo jedna u nizu od brojnih mera podrške Ministarstva zaštite životne sredine, koje je za kratko vreme rešilo, do skoro nerešiv problem deponije “Stanjevine” u Prijepolju, koja je takođe velike probleme donosila i opštini Priboj.

„Izgradnjom transfer stanice “Banjica”, koju uz lokalne samouprave, u najvećoj meri finansira ovo ministarstvo, trajno će se rešiti odlaganje komunalnog otpada i Priboja i susednih opština, a potom je planirano zatvaranje i saniranje i deponije “Duboki potok” u Druglićima, čime će se ostvariti zacrtani plan – Lim u toku kroz Srbiju bez deponija, a umesto njih zelene oaze.“, ističe Janjušević.

Ministarstvo zaštite životne sredine već je odobrilo i projekat dalje zaštite Lima od plutajućeg otpada, izgradnjom tri rečne pregrade uzvodno od Potpećkog jezera, a građane Priboja očekuje još jedna kapitalna investicija.

„Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kompletna rekonstrukcija kanalizacione mreže je izuzetno značajna investicija za Priboj i njegove građane, kako sa stanovišta ekologije, tako i poboljšanja turističke ponude ovog prelepog kraja Srbije.“, zaključio je Janjušević, podsećajući i na već odobrene projekte pošumljavanja pored staze zdravlja u Starom Priboju, izgradnje eko parka na ušću Uvca u Lim i subvencija za zamenu neadekvatnih individualnih ložišta, što će značajno doprineti još čistijem vazduhu u našem gradu.

„Od 34 grada i opštine Srbije, kojima je opredeljena oprema po javnom pozivu, Priboj je među prvima dobio nove eko posude za prikupljanje i reciklažu otpada.“, istakao je državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandar Dujanović, koji se ovom prilikom zahvalio lokalnoj samoupravi Priboja na uvek kvalitetno odrađenim projektima, zahvaljujući čemu i ne izostaje podrška ministarstva.

U okviru podrške lokalnim samoupravama na što adekvatnijem zbrinjavanju otpada i unapređenja životne sredine, Ministarstvo je ove godine obezbedilo 2.940 kontejnera i 3.225 kanti za 34 lokalne samuprave u Srbiji, koje su na javnom pozivu aplicirale za ovu opremu.

PP Media