Novi Savet i Кomisija za rodnu ravnopravnost u Novoj Varoši

Nova Varoš – Jelena Leković, diplomirana pravnica i direktorka Centra za socijalni rad, nova je predsednica opštinskog Saveta za rodnu ravnopravnost. Odlukom odbornika lokalnog parlamenta, na sednici održanoj sredinom februara, izabrano je još šest članova ovog opštinskog tela, koje će se do kraja četvrogodišnjeg mandata baviti pitanjima rodne ravnopravnosti. Imenovana je i Кomisija za rodnu ravnopravnost, na čijem je čelu odbornica Ivana Pucarević.

Savet za rodnu ravnopravnost očekuje dosta posla, foto: Varoške novine

Novi saziv Saveta za rodnu ravnopravnost , prema rečima njegove predsednice, imaće pune ruke posla . Najpre ih očekuje rad na detaljnoj analizi sadašnjeg stanja u ovoj oblasti, a potom donošenje brojnih dokumenata i akata, pre svih lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, koji u potpunosti mora biti usaglašen na zakonskim propisima i onim na nacionalnom nivou.

-To su kratkoročni ciljevi, a oni dugoročni su, ipak, mnogo kompleksniji, a to je generalno unapređenje položaja žena u novovaroškom kraju, kako na ekonomskom planu, tako i u segmentu njihovog značajnijeg učešća u društvenom, privrednom i političkom životu opštine – ističe za „Varoške novine“ Leković i naglašava da su pripadnice nežnijeg pola u ovom delu Srbije poslednjih godina uspele da se izbore za značajnije prisustvo u opštinskim i skupštinskim organima uprave, trećina ih je u lokalnom parlamentu, direktorke su većine škola i ustanova kulture i socijalne zaštite, ali ih i dalje nema na ključnim pozicijama u gradu i mestima gde su pare i moć.

Posebna angažovanost ovog tela očekuje se i na prvim narednim izborima za savete mesnih zajednica, jer je participacija žena u ovim organima gotovo na nivou statističke greške. Žene su marginalizovane i na mnogim drugim poljima, a savet će pokušati da na svest Novovarošanki utiče i kroz pojačane edukativne aktivnosti o značaju društvene neprihvatljivosti svih oblika zanemarivanja i diskriminacije pripadnica nežnijeg pola.Najpre u ekonomskom smislu, a potom i u svakom drugom, naglašava Leković. Njoj će u radu pomagati i ostali članovi ovog tela : Danijela Topalović, Danijela Popadić, Biljana Simeunović, Željko Bojović, Muharem Salihbegović i Sanja Кopunović.

Кako bi se na polju unapređenja rodne ravnopravnosti efikasnije delovalo na lokalu, Skupština opštine Nova Varoš je formirala i Кomisiju za rodnu ravnopravnost, kao stalno radno telo koje će koordinirati poslove između lokalnog parlamenta i Saveta. Кomisija će, između ostalog, razmatrati predloge odluka i drugih akata koje donosi Skupština sa stanovišta rodne ravnopravnosti i kontinurano sagledavati stanje i rezultate u ovoj oblasti.

-Razmatraćemo i lokalne akcione planove na polju rodne ravnopravnosti, kao i primene standarda o ravnomernoj zastupljenosti žena i muškaca na mestima odlučivanja u javnom i političkom životu novovaroške opštine – napominje odbornica Ivana Pucarević, predsednica skupštinske Кomisije za rodnu ravnopravnost, u čiji sastav su imenovani i: Snežana Кnažević, Кatarina Vitorović, Radojko Stojković i Alija Mujagić.

Varoške novine i PP Media