Novi štafelaji za školu crtanja

U ateljeu Doma kulture u Prijepolju otvorena je škola crtanja, slikanja i vajanja, koju pohađa veliki broj prijepoljaca od dece predškolskog uzrasta, do starijih osoba. Ovaj umetnički projekat u Domu kulture zaživeo je u martu ove godine, a stigla je i podrška od Divac omladinskog fonda.
Divac omladinski fond poklonio je školi crtanja slikarske štafelaje, koji će polaznicima ove škole omogućiti bolje uslove za slikarstvo, crtanje i dizajn. Od marta meseca, kada je ova škola počela sa radom kroz nju je prošao veliki broj talenata, koji su potpuno besplatno imali priliku za usavršavanje svojih umetničkih znanja.
Rajnije je u Domu kulture radio takozvani likovni studio koji je mladima nudio priliki da iskažu svoju kreativnost, danas su neki od njih akademski slikari, a prema rečima direktora ove kulturne ustanove Mirka Malešića, cilj je da se kroz ovu školu taj efekat opet postigne.
„Zadoovljstvo mi je što Dom kulture opet ima istu šansu da što više mladih talentovanih prijepoljaca uključi u ovu školu. Možda nekom od njih to bude i sledeći poziv“, kazao je Malešić.
Deo sredstava za nabavku slikarskih štafelaja pored Divac omladinskog fonda obezbedio je Dom kulture iz svog budžeta.
PP Media