Novovaroškim poljoprivrednicima primarno stočarstvo

Opština Nova Varoš ima dugu tradiciju u radu sa poljoprivrednim proizvođačima, jer još 2010. godine poljoprivreda je prepoznata kao strateški cilj razvoja ove lokalne samouprave, rekla je pomoćnica predsednika opštine zadužena za privredu i lokalni ekonomski razvoj Marijana Đokić.

„Ovo područje ima sve preduslove i predispozicije za bavljenje i razvoj organske poljoprivrede i proizvodnju zdrave hrane. U današnje vreme to je veliki resurs i potencijal. Ove godine opštinsko rukovodstvo je donelo odluku da uveća iznos za sprovođenje poljoprivredne politike za 50 odsto više nego što je to bilo 2017. Tako da smo imali nekih 11 miliona na raspolaganju. U okviru programa koji je usvojen od strane skupštine, a na koji je svoju saglasnost dalo ministarstvo, sprovedene su praktično tri mere koje su bile u fokusu. Prva mere predstavljala je fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na koju se potrošilo oko 6,9 miliona. Uspešno su rešena 143 zahteva da li za nabavku i kupovinu žive stoke ili za uređaje i opremu za poljoprivredna gazdinstva. Maksimalan iznos subvencije je bio do 100.000 dinara za fizičku investiciju, 60.000 za umatičene junce odnosno 10.000 za umatičene ovce i ova mera je dala odlične rezultate.

Marijana Đokić pomoćnica predsednika opštine Nova Varoš, foto: GZS

Druga mera na koju se dugo čekalo, je regres za veštačko osemenjavanje. Preko 2,2 miliona dinara je potrošeno za ovu namenu. Mera koja iz godine u godinu daje veći efekat je beskamatni poljoprivredni krediti, gde je opština planirala i iskoristila milion dinara za pokrivanje kamata. Ukupna vrednost kredita ove godine je bila 17 miliona dinara, što je za 3 miliona više nego prethodne”, rekla je Đokić.

U Opštini Nova Varoš, zadnjih deset godina, u proseku, ima registrovano 2.300 poljoprivrednih domaćinstava, od kojih 15 odsto su nosioci žene.

„Imamo ženska poljoprivredna udruženja sa kojima sarađujemo i pokušavamo da novac za njihovo delovanje tražimo iz sredstava ili EU ili sa nacionalnog nivoa.

Subvencije kao deo budžeta jedne lokalne samouprave su u ograničenju, a od njih zavise mnogi korisnici. Imamo dobru saradnju i sa resornim ministarstvom, ali jedan vid finasiranja isključuje drugi”, istakla je Đokić.

Planirano je da 2019. iz budžeta bude izdvojeno 9,4 miliona dinara za sprovođenje mera politike ruralnog razvoja i poljoprivredne politike sa dopunom od 4 miliona za rad poljoprivrednih udruženja.

Inače, stočarstvo je osnovna poljoprivredna grana u novovaroškoj opštini, a poslednjih deset godina primetan je porast voćarske proizvodnje.

Izvor: GZS i PP Media