Očuvanje kulturnog identiteta Bošnjaka u Priboju kroz razvoj folklorne sekcije udruženja „Mladi Bošnjaci Priboja“ (video)

Priboj – U okviru projekta „Znamo li dovoljno o kulturnom identitetu Bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji“, koji sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, pokušaćemo da odgovorimo na pitanje iz naslova projekta, kroz multimedijalne forme, razgovore i intervjue, koliko je stvarno  kulturno nasleđe prisutno u javnom diskursu Srbije, koliko na medijima a koliko kroz Kulturno umetnička društva, edukacije i obrazovni sistem.

Foto: Primus Priboj

Upravo osnivanje udruženja „Mladi Bošnjaci Priboja“ koje je pre nekih pola godine započelo svoj rad sa ciljem očuvanja kulturnog identiteta Bošnjaka, razvoja kulture i dijaloga, sportske kulture, suživota i tolerancije, jedan je od najpozitivnijih primera samoinicijativnog okupljanja entuzijasta, roditelja, dece i mladih, u svrhu očuvanja nematerijalne i materijalne kulturne baštine Bošnjaka i očuvanja multikulturalnosti prostora Polimlja i Priboja.

U multidisciplinarnoj organizaciji, pre tri meseca na inicijativu Esada Mehovića, formirana je i folklorna sekcija udruženja “Mladi Bošnjaci Priboja”. Za koreografa i rukovodioca sekcije imenovan je Kaim Selimagić, proslavljeni igrač i koreograf nekada jednog od najrespektabilnijih kulturno-umetničkih društava u zemlji KUD-a FAP iz Priboja. 

Za svega tri meseca rada od oktobra do decembra, u folklornu sekciju se učlanilo oko 100 dece osnovnoškolskog uzrasta sa redovnim probama u tri gradske osnovne škole i u prostoru Omladinskog centra i KZM Priboj. Agilnim radom rukovodstva ispoštovan je dogovor o nabavcio opreme u vidu osam bošnjačkih nošnji koje su donirali prijatelji udruženja i Pribojci u dijaspori.

Upravo ovaj podstrek i otvaranje mogućnosti za nastupe, obradovao je najviše članove sekcije koji planiraju svoje prve nastupe u samom Priboju i okruženju, ali i sa otvorenim pozivima iz više gradova u BiH i od dijaspore iz Turske.

Udruženje je dobilo i sufinansirajući projekat za nabavku osam srbijanskih nošnji kod  opštine Priboj, kojom će igrački ansambl od 16 igrača biti kompletiran i spreman za javne nastupe u sledećoj godini.

VIDEO O DONACIJI BOŠNJAČIH NOŠNJI

PP Media