Opština Priboj dobija novi trg i podzemnu garažu

Priboj – Opština Priboj u narednom periodu dobija novi trg i to sa podzemnom garažom, a u toku je priprema projektne dokumentacije. Trg će se nalaziti u centralnoj gradskoj zoni, pozicioniran između dva glavna gradska pravca Nemanjine ulice i Limskog keja.

Foto: A.Rovčanin

– Prostor je trenutno neuređen koristi se kao pijaca i parking prostor. U neposrednoj blizini se nalazi reka Lim i uređen kej, pravoslavna crkva Vaskrsenja Hristovog, veliki broj komercijalnih, administrativnih i kulturnih sadržaja koji svojom strukturom ograđuju prostor – potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Kako je navedeno u projektnom zadatku, cilj rekonstrukcije trga i izgradnje javne podzemne garaže je formiranje višenamenskog trga i pešačke zone, rasterećenje prostora od motornih vozila, reorganizacija saobraćajnih tokova i uvođenje komunalnog reda u javnom prostoru.

Projektovani trg će Nemanjinu ulicu povezati sa rekreativnom zonom duž reke Lim, koji će predstavljati centar društvenih i kulturnih zbivanja, socijalnih kontakata i koji će vizuelno i funkcionalno predstavljati celinu sa širim kontekstom, dodaju u loklanoj samoupravi.

Rekonstrukcija trga obuhvatiće parterno uređenje i izmeštanje postojećeg prostora za parkiranje, formiranje jasnih pešačkih pravaca i staza kao i prostora za okupljanje, formiranje prostora za pijačnu prodaju sa mobilnim pijačnim tezgama, prostora za skladištenje pijačnih tezgi, parterno, pejzažno i ambijentalno uređenje trga, opremanje celokupnog prostora i rekonstrukciju i unapređenje postojećih zelenih površina.

Objekat podzemne garaže planiran je ispod platoa trga, a na krovu garaže u planu je da se formira ozelenjen krov.Vrednost posla procenjena je na 30 miliona dinara, a tender je otvoren do 24. juna.

PP Media