Opštine Priboj i Bijelo Polje partnerski štite životnu sredinu Polimlja

Priboj/Bijelo Polje – Danas su u Priboju predstavljeni do sada postignuti rezultati projekta “Zaštita životne sredine Polimlja”. Reč je o projektu koji je sufinansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore a koji partnerski realizuju komunalna preduzeća iz Priboja i Bijelog Polja.

Foto: A.Rovčanin

Opšti cilj projekta “Zaštita životne sredine Polimlja” koji finansira Evropska unija je stvaranje tehničkih i organizacionih preduslova za obezbeđivanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća u Polimlju za upravljanje životnom sredinom i za zaštitu doline reke Lim od zagađenja otpadom.

DOO Komunalno -Lim se kroz projekat  “Zaštita životne sredine Polimlja” i tehnički i organizaciono osnažilo.

Foto: A.Rovčanin

Ono što je takođe značajno, zaposleni u komunalnom preduzeću u Bijelom Polju prošli su edukativne obuke za izradu projekata s planom, da tako osposobljeni osmisle i  deset projektnih ideja koje će se dati potencijalnim investitorima za eventualno finansiranje.

Rađene su i promo kampanje u cilju podizanja svesti građana o značaju očuvanja životne sredine a ono što preostaje u okviru projekta jeste i nabavka barijera-lančanica koje će biti postavljene na Limu na teritoriji Bijelog Polja.

Foto: A.Rovčanin

Vrednost projekta “Zaštita životne sredine Polimlja” koji finansira EU uz 15% učešća komunalnih preduzeća 366.250.oo evra od čega je JKP Usluga dobilo 148.000.oo evra a Komunalno Lim 218.000.oo evra.

PP Media